>Laboratorium genetyczne Wrocław

Menu

Cennik

CHOROBY I PREDYSPOZYCJE GENETYCZNE

Badanie genetyczne z krwi oraz badanie genetyczne z wymazu z policzka są dostępne w laboratorium genetycznym EUROIMMUN DNA

Badanie

 

Zakres badania

 

Cena

 

Materiał

 

Realizacja

Koszyk

Celiakia   EUROArray HLA-DQ2/DQ8   269zł
Cena promocyjna
  krew EDTA lub wymaz z policzka
  do 10 dni roboczych
Nietolerancja mleka (laktozy)   analiza polimorfizmów genu LCT
(-13910 oraz -22018)
  260zł   krew EDTA lub wymaz z policzka   do 10 dni roboczych
PAKIET: nietolerancja mleka (laktozy) + celiakia   analiza polimorfizmów genu LCT
(-13910 oraz -22018)
i EUROArray HLA-DQ2/DQ8
  450zł   krew EDTA lub wymaz z policzka   do 10 dni roboczych
PAKIET: nietolerancja mleka (laktozy) i fruktozy   analiza
polimorfizmu -13910 w genie LCT oraz analiza kodonów 149, 174 i 334 w genie ALDOB

  310zł   krew EDTA lub wymaz z policzka   do 20 dni roboczych
Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa
Spondyloartropatia
  EUROArray HLA-B27   230zł   krew EDTA lub wymaz z policzka
  do 10 dni roboczych
Łuszczyca
Łuszczycowe zapalenie stawów
  EUROArray HLA-Cw6   230zł   krew EDTA lub wymaz z policzka   do 10 dni roboczych
Zakrzepica, Trombofilia, nawracające poronienia,
zaburzenie metabolizmu kwasu foliowego
u kobiet ciężarnych
  EUROArray FV mutacja Leiden w genie czynnika V   200zł   krew EDTA lub wymaz z policzka   do 10 dni roboczych
  EUROArray FII mutacja 20210 G>A w genie czynnika II   200zł   krew EDTA lub wymaz z policzka   do 10 dni roboczych
  EUROArray FV/FII mutacja Leiden w genie czynnika V oraz mutacja w genie czynnika II - w jednym badaniu   300zł   krew EDTA lub wymaz z policzka   do 10 dni roboczych
  analiza polimorfizmów genu MTHFR (C677T oraz A1298C)   230zł   krew EDTA lub wymaz z policzka   do 15 dni roboczych
  Pakiet: mutacja Leiden w genie czynnika V, mutacja w genie czynnika II, analiza polimorfizmów genu MTHFR (C677T oraz A1298C)   500zł   krew EDTA lub wymaz z policzka   do 15 dni roboczych
Azoospermia   AZF   400 zł   krew EDTA   do 20 dni roboczych
Badanie przyczyn poronień   Analiza nieprawidłowo przebiegającego procesu rozdziału chromosomów 13,15,16,18,21,22,X,Y podczas podziału komórki (aneuploidia)   900 zł   krew EDTA matki,
materiał z poronienia
  do 25 dni roboczych
Kariotyp   kariotyp   500 zł   krew heparyna   do 25 dni roboczych Badanie dostępne tylko w laboratorium
Kontakt
Przedwczesne wygasanie czynności jajników   badanie przesiewowe ekspansji powtórzeń (CGG)n oraz analiza mutacji i premutacji w genie FMR1   900 zł   krew EDTA   do 30 dni roboczych
Badanie pakietowe w niepłodności męskiej   wybrane mutacje genu CFTR, delecji regionu AZF oraz kariotyp   1 250 zł   krew EDTA i krew heparyna
  do 30 dni roboczych Badanie dostępne tylko w laboratorium
Kontakt
Hemochromatoza wrodzona   EUROArray Hemochromatoza Direct
4 SNP (H63D/C282Y/S65C/E168X)
  300zł   krew EDTA lub wymaz z policzka   do 10 dni roboczych
  EUROArray Hemochromatoza Direct
2 SNP (H63D/C282Y)
  230zł   krew EDTA lub wymaz z policzka   do 10 dni roboczych
Zespół Gilberta
  analiza liczby powtórzeń (TA)n w promotorze genu UGT1A1   250 zł   krew EDTA   do 20 dni roboczych
Choroba Alzheimera i miażdżyca
  badanie genu ApoE (ɛ2, ɛ3 i ɛ4)   250 zł   krew EDTA lub wymaz z policzka   do 20 dni roboczych

 

MARKERY NOWOTWOROWE

Badanie

 

Zakres badania

 

Cena

 

Materiał

 

Realizacja

Koszyk

Rak piersi i jajnika

  analiza 5 mutacji w genie BRCA1   300zł   krew EDTA
lub wymaz z policzka
  do 20 dni roboczych
  analiza mutacji w genie BRCA2   250zł   krew EDTA
lub wymaz z policzka
  do 20 dni roboczych
  analiza mutacji w genie NBS1   250zł   krew EDTA
lub wymaz z policzka
  do 20 dni roboczych
  analiza mutacji w genie NOD2   250zł   krew EDTA
lub wymaz z policzka
  do 20 dni roboczych
  analiza mutacji w genie CHEK2   250zł   krew EDTA
lub wymaz z policzka
  do 20 dni roboczych
  analiza mutacji w genie P16   250zł   krew EDTA
lub wymaz z policzka
  do 20 dni roboczych
  analiza mutacji w genie CYP1B1
  250zł   krew EDTA
lub wymaz z policzka
  do 20 dni roboczych
  panel badań: 15 mutacji w 7 genach: BRCA1, BRCA2, NBS1, NOD2,
CHEK2, P16, CYP1B1
  1400zł   krew EDTA
lub wymaz z policzka
  do 25 dni roboczych

 

INFEKCJE DRÓG MOCZOWO-PŁCIOWYCH

Badanie

 

Zakres badania

 

Cena

 

Materiał

 

Realizacja

Koszyk

Pakiet weneryczny 11   C. trachomatis, N. gonorrhoeae, HSV-1, HSV-2, H. ducreyi, M. genitalium, M. hominis, T. pallidum, T. vaginalis, U. parvum, U. urealyticum
  370 zł  

Kobiety: wymaz z szyjki macicy, pochwy, ujścia cewki moczowej

Mężczyźni: wymaz z ujścia cewki moczowej, rowka zażołędnego

  do 12 dni roboczych
Skryning 27 HPV   Skryning 27 typów HPV z typowaniem 6
  200zł  

Kobiety: wymaz z szyjki macicy, pochwy, ujścia cewki moczowej

Mężczyźni: wymaz z ujścia cewki moczowej, rowka zażołędnego

  do 12 dni roboczych
Genotypowanie 30 HPV
  Genotypowanie 30 typów HPV   220zł  

Kobiety: wymaz z szyjki macicy, pochwy, ujścia cewki moczowej

Mężczyźni: wymaz z ujścia cewki moczowej, rowka zażołędnego

  do 12 dni roboczych
Opryszczka   HSV1, HSV2   180zł  

Kobiety: wymaz z szyjki macicy, pochwy, ujścia cewki moczowej

Mężczyźni: wymaz z ujścia cewki moczowej, rowka zażołędnego

  do 10 dni roboczych
Pakiety badań dróg moczowo-płciowych (URO-GEN)
URO-GEN GBS   paciorkowce grupy B: Streptococcus agalactiae   150zł  

Kobiety: wymaz z tylnej ściany pochwy, wymazy z szyki macicy, inne

Mężczyźni: -

  do 10 dni roboczych
URO-GEN Bakterie 3A
  C. trachomatis, U. urealyticum, N. gonorrhoeae   180zł  

Kobiety: wymaz z szyjki macicy, pochwy, ujścia cewki moczowej

Mężczyźni: wymaz z ujścia cewki moczowej, rowka zażołędnego

  do 10 dni roboczych
URO-GEN Bakterie 3B   M. genitalium, M. hominis, U. urealyticum   180zł  

Kobiety: wymaz z szyjki macicy, pochwy, ujścia cewki moczowej

Mężczyźni: wymaz z ujścia cewki moczowej, rowka zażołędnego

  do 10 dni roboczych
URO-GEN Candida 7
  C. albicans, C.tropicalis, C. glabrata, C.rugosa, C. parapsilosis,
C. krusei, C. pseudotropicalis
  180zł  

Kobiety: krew pełna (EDTA), wymaz z szyjki macicy, pochwy, ujścia cewki moczowej, miejsca chorobowo zmienionego

Mężczyźni: krew, wymaz z ujścia cewki moczowej, miejsca chorobowo zmienionego

  do 10 dni roboczych
URO-GEN Bakterie 6   C. trachomatis, U. urealyticum, U.parvum, N. gonorrhoeae M. genitalium, M. hominis   270zł  

Kobiety: wymaz z szyjki macicy, pochwy, ujścia cewki moczowej

Mężczyźni: wymaz z ujścia cewki moczowej, rowka zażołędnego

  do 10 dni roboczych
URO-GEN HPV27 + Bakterie 3A
  HPV27 + C. trachomatis, U. urealyticum, N. gonorrhoeae   300zł  

Kobiety: wymaz z szyjki macicy, pochwy, ujścia cewki moczowej

Mężczyźni: wymaz z ujścia cewki moczowej, rowka zażołędnego
  do 10 dni roboczych
URO-GEN Wirusy 29 (HPV + HSV)
  HPV27 + HSV1 + HSV2   300zł  

Kobiety: wymaz z szyjki macicy, pochwy, ujścia cewki moczowej

Mężczyźni: wymaz z ujścia cewki moczowej, rowka zażołędnego
  do 10 dni roboczych
URO-GEN Bakterie + Grzyby 10
  C. albicans, C. glabrata, C. topicalis, C. parapsilosis, C. trachomatis, U. urealyticum, U.parvum, N. gonorrheae, M. genitalium, M. hominis   370zł  

Kobiety: wymaz z szyjki macicy, pochwy, ujścia cewki moczowej

Mężczyźni: wymaz z ujścia cewki moczowej, rowka zażołędnego
  do 10 dni roboczych
URO-GEN MAX 41   HPV 30, HSV-1, HSV-2, H. ducreyi, T. pallidum, T. vaginalis, Ch. trachomatis, U. urealyticum, U. parvum, N. gonorrhoeae, M. genitalium, M. hominis   500zł  

Kobiety: wymaz z szyjki macicy, pochwy lub ujścia cewki moczowej

Mężczyźni: wymaz z ujścia cewki moczowej lub rowka zażołędnego
  do 12 dni roboczych

 

INFEKCJE DRÓG ODDECHOWYCH

Badanie

 

Zakres badania

 

Cena

 

Materiał

 

Realizacja

Koszyk

 
Pakiety badań infekcje (PNEUMO)
PNEUMO Bakterie 3
  C. pneumoniae, C. trachomatis, C. psittaci   180zł   wymaz z gardła, plwocina, popłuczyny oskrzelowe,
wymaz z worka spojówkowego
  do 10 dni roboczych
PNEUMO Grzyby 6
  Aspergillus fumigatus, Cryptococcus neoformans, C.albicans, C. glabrata, C. tropicalis, C. parapsilosis   190zł   wymaz z gardła, plwocina, popłuczyny oskrzelowe,
wymaz z worka spojówkowego
  do 10 dni roboczych
PNEUMO
Bakterie + Grzyby 9
  C. pneumoniae, C. trachomatis, C. psittaci, Aspergillus fumigatus, Cryptococcus neoformans, C.albicans, C. glabrata, C. tropicalis, C. parapsilosis   270zł   wymaz z gardła, plwocina, popłuczyny oskrzelowe,
wymaz z worka spojówkowego
  do 10 dni roboczych

 

DIETETYKA

Badanie

 

Zakres badania

 

Cena

 

Materiał

 

Realizacja

Koszyk

Metabolizm Kofeiny   badanie genotypu CYP1A2   310zł   wymaz z policzka
  do 25 dni roboczych
Pakiet podstawowy:
Nadwaga i otyłość
  badanie 2 markerów
w genie FTO i 1 markera w genie MC4R
  399zł   wymaz z policzka   do 25 dni roboczych
Pakiet rozszerzony:
Nadwaga i otyłość
  badanie 5 markerów w genach FTO, MC4R, TCF7L2 i MTNR1B   499zł   wymaz z policzka   do 25 dni roboczych
Pakiet podstawowy
dla sportowców
  badanie genu ACTN3   310zł   wymaz z policzka   do 25 dni roboczych
Pakiet rozszerzony
dla sportowców
  badanie 3 markerów
w genach ACTN3, PPAR alfa, PPARGC1A
  499zł   wymaz z policzka   do 25 dni roboczych
Pakiet:
Uroda
 

badanie 4 markerów genetycznych dla witamin A, C i B6 wpływających na kondycję skóry, włosów
i paznokci

  499zł   wymaz z policzka   do 25 dni roboczych
Pakiet:
Witaminy
  badanie 7 markerów genetycznych dla witamin A, C, B6, B12, D i kwasu foliowego wpływających na kształtowanie zdrowia   620zł   wymaz z policzka   do 25 dni roboczych
Pakiet:
Uroda i witaminy
  badanie 7 markerów genetycznych wpływających na kształtowanie zdrowia i urody   820zł   wymaz z policzka   do 25 dni roboczych
Ryzyko alergii   badanie 1 markera w genie FCER1A    280zł   wymaz z policzka   do 25 dni roboczych  
Odporność   badanie 1 markera w genie FUT2    280zł   wymaz z policzka   do 25 dni roboczych  
Kardio   badanie 6 markerów w 4 genach: CDKN2B-AS1, LPL, SELE i FV    650zł   wymaz z policzka   do 25 dni roboczych  
Stres   badanie 5 genów: COMT, 5-HTTLPR, BDNF, FKBP5 i OXTR    580zł   wymaz z policzka   do 25 dni roboczych  

 

W przypadku chęci wykonania badania genetycznego z wymazu (z policzka lub dróg moczowo-płciowych) należy zamówić zestaw do pobrania wymazu w cenie 20 zł (opłata za przesłanie zestawu do pacjenta jest zawarta w cenie zestawu).

Zamówienia zestawu do pobrania wymazu można dokonać za pośrednictwem strony www.sklep.euroimmundna.pl
Duplikat wyniku można uzyskać pod adresem mailowym Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

 


NIETOLERANCJE POKARMOWE (IgG-zależne)

Badanie

 

Zakres badania

 

Cena

 

Materiał

 

Realizacja

Koszyk

EUROLINE-FOOD 108   Profil podstawowy – EUROLINE-FOOD 108   900zł   Surowica (odwirowana próbka)
  do 15 dni roboczych Badanie dostępne tylko w laboratorium
Kontakt
EUROLINE-FOOD 216   Profil rozszerzony – EUROLINE-FOOD 216   1500zł   Surowica (odwirowana próbka)
  do 15 dni roboczych Badanie dostępne tylko w laboratorium
Kontakt

EUROIMMUN DNA

Strona Euroimmundna.pl wykorzystuje cookies. Korzystając z tej strony internetowej, dajesz zgodę na używane plików cookie. Aby uzyskać więcej informacji odwiedź naszą politykę prywatności.

Akceptuję pliki cookie dla tej strony >