X

GrzybicaDiagnostyka grzybicy

WYKONAJ TO BADANIE GENETYCZNE, JEŚLI:

 • podejrzewasz infekcję grzybiczą skóry, paznokci, włosów – w celu identyfikacji jej źródła i potwierdzenia rozpoznania
 • chcesz wykluczyć grzybicę przy podejrzeniu egzemy, łuszczycy, liszaja, róży czy tocznia rumieniowatego
 • potrzebujesz szybko i skutecznie zdiagnozować mieszaną infekcję grzybiczą
 • cierpisz z powodu grzybicy niereagującej na dotychczasowe leczenie
 • rozpocząłeś, bez wcześniejszej diagnostyki, leczenie grzybicy i nie widzisz pozytywnych efektów
 • chcesz rozpocząć celowaną terapię przeciwgrzybiczą zapewniającą najwyższą skuteczność i szybszy efekt
 • jesteś narażony na zachorowanie z powodów zawodowych (m.in. rolnicy, leśnicy, weterynarze, sportowcy, górnicy)

 

GRZYBICA

Nawet do 25% ludzi na świecie cierpi z powodu infekcji skóry, paznokci czy włosów wywołanych przez grzyby chorobotwórcze. Czyni to dermatomykozy jedną z najczęstszych chorób zakaźnych.

Główną przyczyną grzybic występujących u ludzi są dermatofity, a wśród nich gatunki: Trichophyton, Epidermophyton, Nannizzia, Paraphyton, Lophophyton, Microsporum i Arthroderma. W dalszej kolejności odnotowuje się infekcje grzybami z rodzaju Candida oraz pleśniowymi: Scopulariopsis czy Fusarium.

W zależności od rodzaju gospodarza i źródła infekcji dermatofity można podzielić na: antropofilne (przenoszone przez człowieka), zoofilne (odzwierzęce) oraz geofilne (rozprzestrzeniają się przez kontakt z glebą).

CZYNNIKI RYZYKA

Zakażenia rozprzestrzeniają się przez bezpośredni kontakt, a także poprzez skażone ubrania, buty, prysznice, podłogi, dywany. Szczególnie narażone są osoby często korzystające z publicznych basenów i saun. Do grzybic stóp i paznokci predysponują nadmierna potliwość stóp i noszenie nieprzewiewnego obuwia w okresie letnim. Istnieją grupy zawodowe o podwyższonym ryzyku rozwoju chorób skóry, w tym grzybic. Należy do nich zaliczyć: rolników, ogrodników, weterynarzy, leśników, a także górników czy sportowców.

Rozwojowi grzybicy mogą sprzyjać także:

 • cukrzyca
 • choroby tętnic i żył
 • polineuropatie (zaburzenia funkcji wielu nerwów)
 • stany obniżonej odporności
 • antybiotykoterapia
 • nowotwory
 • HIV/AIDS
 • warunki środowiskowe w miejscu pracy

TRUDNOŚCI DIAGNOSTYCZNE

Dermatomykozy to klinicznie bardzo niejednorodna grupa. Z tego względu infekcję grzybiczą łatwo pomylić z egzemą, łuszczycą, różą czy toczniem rumieniowatym. Szacuje się, że 5–15% grzybic paznokci to infekcje mieszane wywołane przez dermatofity z drożdżakami lub pleśniami. Inne czynniki utrudniające rozpoznanie grzybicy to nadkażenie bakteryjne uszkodzonej skóry, rozpoczęcie leczenia kortykosteroidami bez wcześniejszych badań mykologicznych czy alergia kontaktowa.

Walka z grzybicą wymaga czasu i cierpliwości, ponieważ zmiany utrzymują się długo, identyfikacja czynnika, który ją wywołał, może zająć nawet do 6 tygodni (przy hodowli mykologicznej), a samo leczenie trwa przynajmniej kilka miesięcy.

UWAGA!
Nieprawidłowe rozpoznanie grzybicy naraża chorego na wielomiesięczne i nieskuteczne leczenie!

DIAGNOSTYKA GENETYCZNA

Tradycyjne metody diagnostyczne (ocena mikroskopowa, hodowle mykologiczne) są pracochłonne, długotrwałe i wymagają dużego doświadczenia. Coraz większe znaczenie zyskują szybsze badania genetyczne, których nie dotyczą trudności diagnostyczne spotykane w tradycyjnych metodach mykologicznych.

Test genetyczny EUROArray Dermatomykozy wykrywa 50 dermatofitów oraz 6 drożdżaków i pleśni. Spośród nich dokładna identyfikacja podawana jest dla 23 gatunków dermatofitów oraz 6 gatunków drożdżaków/pleśni:

Badane gatunki dermatofitów
Antropofilne T. simii
T. tonsurans T. quinckeanum* (T. mentagrophytes)
T. interdigitale T. erinacei
T. schoenleinii T. bullosum
T. concentricum T. benhamiae* (A. benhamiae)
T. rubrum T. verrucosum
T. violaceum T. eriotrephon
E. floccosum M. canis
M. ferrugineum N. persicolor* (M. persicolor)
M. audouinii Geofilne
Zoofilne N. fulva* (M. fulvum)
T. equinum N. gypsea* (M. gypseum)
T. mentagrophytes* (T. interdigitale ) N. incurvata* (M. incurvatum)
Gatunki drożdżaków Gatunki pleśni
C. parapsilosis F. solani
C. albicans F. oxysporum
C. guilliermondii Sc. brevicaulis

DLACZEGO WYKRYCIE PRZYCZYNY GRZYBICY JEST WAŻNE?

 1. Jeśli infekcję wywołał odzwierzęcy dermatofit, konieczne jest zidentyfikowanie i leczenie zwierzęcego nosiciela, np. psa.
 2. Zakażenie odzwierzęcymi dermatofitami wymaga większych dawek leków oraz dłuższego czasu terapii, by ograniczyć ryzyko wznowienia infekcji.
 3. Niektóre gatunki (np. T. tonsurans, T. violaceum czy T. soudanense) są wysoce zakaźne. Zakażenie nimi może być podstawą dochodzenia epidemiologicznego i wymagać dodatkowych działań zapobiegających dalszemu szerzeniu się infekcji (dezynfekcja ubrań, sprzętów).
 4. Udowodnione zakażenie dermatofitem odzwierzęcym lub geofilnym (bytującym w glebie) może być uznane za wypadek przy pracy, np. w przypadku weterynarzy, rolników czy ogrodników.

 

GRZYBICA – ZALETY BADANIA GENETYCZNEGO

 1. Skrócenie czasu diagnostyki niezbędnej do potwierdzenia rozpoznania grzybicy z 6 tygodni do 10 dni roboczych.
 2. Najszerszy zakres badania – aż 50 dermatofitów, 3 drożdżaki i 3 grzyby pleśniowe.
 3. Test genetyczny ma najwyższą czułość i wskaźnik wykrywalności grzybicy w porównaniu do klasycznych testów mikologicznych.
 4. Gwarantuje identyfikację źródła infekcji ze wskazaniem gatunku lub grupy, do której przynależy wykryty patogen (antropofilny, zoofilny, geofilny).
 5. Umożliwia identyfikację mieszanych infekcji grzybiczych.
 6. Możliwość wdrożenia celowanego leczenia gwarantującego najwyższą skuteczność i szybszy efekt terapii.