X
Rak prostatyBadanie 11 mutacji w nowotworach prostaty 860.00 

BADANIE: Badanie podstawowe predyspozycji do nowotworu prostaty (11 mutacji w 3 genach): HOXB13, BRCA1, CHEK2

Wykonaj to badanie genetyczne, jeśli:

 • w Twojej rodzinie wystąpiły przypadki raka prostaty
 • wśród Twoich najbliższych krewnych stwierdzono mutację w genach HOXB13, BRCA1, CHEK2
 • zdiagnozowano u Ciebie raka prostaty i chcesz sprawdzić, czy jest on dziedziczną postacią i czy Twoich krewnych trzeba objąć diagnostyką
Rak prostatyBadanie NGS w nowotworach prostaty 3,370.00 

BADANIE: Analiza genów BRCA1, BRCA2, CHEK2, HOXB13, NBN, TP53 metodą sekwencjonowania nowej generacji (NGS)

Wykonaj to badanie genetyczne, jeśli:

 • wśród Twoich najbliższych krewnych stwierdzono obecność rzadkiej mutacji w genach BRCA1, BRCA2, CHEK2, HOXB13, NBN lub TP53
 • zdiagnozowano u Ciebie raka prostaty i chcesz sprawdzić, czy jest on dziedziczną postacią i czy Twoich krewnych trzeba objąć diagnostyką
 • chcesz wykonać analizę całych genów BRCA1, BRCA2, CHEK2, HOXB13, NBN, TP53 (nie tylko wybranych mutacji) nowoczesną metodą NGS

CZYM JEST NOWOTWÓR?

Nowotwór to niekontrolowany podział komórek danego narządu, którego organizm nie jest w stanie zatrzymać. Powoduje to ciągły wzrost liczby komórek nowotworowych, rozprzestrzeniających się w obrębie tkanki. Czasami komórki przenoszone są w inne części organizmu, prowadząc do tzw. przerzutów.

Nowotwory dzieli się na łagodne i złośliwe.

 • Nowotwory łagodne rosną powoli i w sposób uporządkowany. Najczęściej są ograniczone, otorbione, nienaciekające i niedające przerzutów. Zagrożenie dla organizmu pojawia się, gdy rosnący guz zaczyna krwawić, wydzielać hormony lub naciskać na sąsiednie tkanki (nacisk na mózg, nerw, naczynia krwionośne). Po prawidłowym usunięciu z organizmu (np. chirurgicznie) nie odnawiają się. Ten typ nowotworów po rozpoznaniu najczęściej nie zagraża życiu i zdrowiu.
 • Nowotwory złośliwe rosną szybko, w sposób niekontrolowany. Bardzo często dochodzi do naciekania tkanki, w której pojawił się nowotwór, a tym samym do jej zniszczenia. Częste są przerzuty. W zależności od typu tkanki, która została zaatakowana, nowotwory złośliwe dzieli się dalej na: raki (tkanka nabłonkowa), mięsaki (tkanki nienabłonkowe), potworniaki (tkanka zarodkowa), chłoniaki (układ chłonny), glejaki (tkanka nerwowa) itd. Należy pamiętać, że nie każdy nowotwór złośliwy to rak. Z drugiej strony – każdy rak jest nowotworem złośliwym. W przypadku tego typu nowotworów zagrożenie dla zdrowia i życia jest znaczące.

BADANIE GENETYCZNE NA RAKA – RYZYKO ZACHOROWANIA

Wiedza na temat mutacji genetycznych, ściśle powiązanych z konkretnymi typami nowotworów, jest bardzo duża. Nowoczesne metody pozwalają w sposób łatwy i ogólnodostępny oznaczać te mutacje.

Wynik badania genetycznego informuje o obecności mutacji lub jej braku. Wykrycie mutacji nie oznacza choroby, a predyspozycję do zachorowania w przyszłości. Mając świadomość, że ryzyko zachorowania na raka jest bardzo wysokie, przebadana osoba ma możliwość szybkiego podjęcia działań profilaktycznych. Osoby z oznaczonymi mutacjami (powiązanymi z nowotworami) powinny zwrócić szczególną uwagę na tryb życia i żywienia oraz częściej wykonywać wymagane badania lekarskie.

Geny (oraz ich mutacje) dziedziczymy po rodzicach. Jeśli u badanej osoby wykryta zostanie konkretna mutacja – istnieje duże prawdopodobieństwo, że jest ona obecna u rodziców czy dziadków. Mutacja może być też przekazana dzieciom. Dlatego niezwykle ważna jest diagnostyka również u członków rodziny nosiciela mutacji.

Pojawienie się nowotworu najczęściej wynika z obecności kilku bądź kilkunastu mutacji w różnych genach zaangażowanych w regulację cyklu komórkowego. Aby ocena predyspozycji była jak najdokładniejsza, niezbędne jest wykonanie tzw. panelu genetycznego, uwzględniającego jak najwięcej znanych mutacji.

Badanie genetyczne w nowotworach w postaci zbadania mutacji pojedynczego genu proponowane są osobom:

 • z historią nowotworową w rodzinie
 • ze stwierdzonymi mutacjami w rodzinie
 • z wyraźnym uzasadnieniem medycznym do wykonania badania

Badanie genetyczne na raka cennik