X

JAKOŚĆ

 

EUROIMMUN DNA to laboratorium genetyczne, zaprojektowane w sposób zapewniający, najwyższą jakość świadczonych usług. Nasze pracownie wyposażone są w nowoczesną aparaturę, spełniającą rygorystyczne normy CE i IVD, wymaganą w medycznej diagnostyce genetycznej. Wdrożyliśmy system zarządzania jakością według PN-EN ISO 9001:20015 z elementami normy PN-EN ISO 15189:2008 dedykowanej laboratoriom medycznym.
Nasz zespół stanowią specjaliści w dziedzinach genetycznej diagnostyki medycznej, biologii molekularnej i biotechnologii. Dokłada on wszelkich starań by wykonywane w laboratorium EUROIMMUN DNA badania i ich interpretacja odbywała się we właściwy sposób, zgodny z obowiązującymi rekomendacjami diagnostycznymi dla poszczególnych schorzeń oraz metod badawczych. Najwyższa jakość naszych usług jest systematycznie potwierdzana w programach wewnętrznej oraz zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości badań prowadzonych przez prestiżowe jednostki europejskie.
Plan wewnętrznej i zewnętrznej kontroli poprawności badań w Laboratorium EUROIMMUN DNA:

Kontrola wewnętrzna:

  • kontrole pozytywne (DNA, starterów, specyficzności hybrydyzacji, kontaminacji itp.) oznaczane dla każdej próbki
  • kontrole negatywne oznaczane dla każdej serii próbek

Kontrola zewnętrzna:

  • ocena jakości wykonywanych badań genetycznych w międzynarodowym programie INSTAND, Niemcy. Częstość: raz do roku. Pozytywna weryfikacja potwierdzona certyfikatem.
  • ocena jakości wykonywanych badań: HLA-Cw6 i HLA-DQ2/DQ8 w ramach porównań międzylaboratoryjnych organizowanych samodzielnie we współpracy z niemieckim Routin Labor, EUROIMMUN AG Niemcy. Częstość: raz do roku. Pozytywna weryfikacja potwierdzona protokołem podsumowującym (dokumentacja wewnętrzna).

Porównania międzylaboratoryjne poprawności badań są organizowane samodzielnie tylko w przypadku braku niezależnych zewnętrznych programów kontroli jakości badań na świecie dla tych parametrów (np. HLA-Cw6, HLA-DQ2/DQ8).

 

Certyfikaty

 

Zobacz certyfikaty