X
Rak jelita grubegoBadanie 9 mutacji w nowotworach jelita grubego 740.00 

BADANIE: Badanie predyspozycji do nowotworu jelita grubego – bez historii rodzinnej (9 mutacji w 5 genach): MUTYH, CHEK2, NOD2, p16, NTHL1

Wykonaj to badanie genetyczne, jeśli:

 • w Twojej rodzinie wystąpiły przypadki raka jelita grubego
 • wśród Twoich najbliższych krewnych stwierdzono mutację w genach MUTYH, CHEK2, NOD2, p16, NTHL1
 • zdiagnozowano u Ciebie raka jelita grubego i chcesz sprawdzić, czy jest on dziedziczną postacią i czy Twoich krewnych trzeba objąć diagnostyką
Rak jelita grubegoBadanie NGS w nowotworach jelita grubego 2,450.00 

BADANIE: Analiza genów APC, MLH1, MSH2, MSH6, STK11, SMAD4, BMPR1A, MUTYH, EPCAM, PTEN, PMS2 metodą sekwencjonowania nowej generacji (NGS)

Wykonaj to badanie genetyczne, jeśli:

 • wśród Twoich najbliższych krewnych stwierdzono obecność mutacji w genach APC, MLH1, MSH2, MSH6, STK11, SMAD4, BMPR1A, MUTYH, EPCAM, PTEN, PMS2
 • zdiagnozowano u Ciebie raka jelita grubego i chcesz sprawdzić, czy jest on dziedziczną postacią i czy Twoich krewnych trzeba objąć diagnostyką
 • chcesz wykonać analizę całych genów APC, MLH1, MSH2, MSH6, STK11, SMAD4, BMPR1A, MUTYH, EPCAM, PTEN, PMS2 (nie tylko wybranych mutacji) nowoczesną metodą NGS
Rak jelita grubegoBadanie w podejrzeniu polipowatości jelita grubego 430.00 

BADANIE: Podstawowe badanie predyspozycji do polipowatości jelita grubego (FAP): 3 mutacje w egzonie 15 genu APC

Wykonaj to badanie genetyczne, jeśli:

 • w Twojej rodzinie wystąpiły przypadki FAP
 • wśród Twoich najbliższych krewnych stwierdzono raka jelita grubego
 • zdiagnozowano u Ciebie polipowatość jelita grubego (FAP) i chcesz sprawdzić, czy jest on dziedziczną postacią i czy Twoich krewnych trzeba objąć diagnostyką
Rak jelita grubegoBadanie w podejrzeniu Zespołu Lyncha 850.00 

BADANIE: Podstawowe badanie predyspozycji do nowotworu jelita grubego w podejrzeniu zespołu Lyncha: główne mutacje w genach MLH1, MLH2 i MSH6

Wykonaj to badanie genetyczne, jeśli:

 • masz podejrzenie zespołu Lyncha i chcesz sprawdzić, czy masz predyspozycję do nowotworu jelita grubego
 • wśród Twoich najbliższych krewnych występuje nowotwór jelita grubego niezwiązany z polipowatością
 • zdiagnozowano u Ciebie zespół Lyncha i chcesz zbadać swoich krewnych

CZYM JEST NOWOTWÓR?

Nowotwór to niekontrolowany podział komórek danego narządu, którego organizm nie jest w stanie zatrzymać. Powoduje to ciągły wzrost liczby komórek nowotworowych, rozprzestrzeniających się w obrębie tkanki. Czasami komórki przenoszone są w inne części organizmu, prowadząc do tzw. przerzutów.

Nowotwory dzieli się na łagodne i złośliwe.

 • Nowotwory łagodne rosną powoli i w sposób uporządkowany. Najczęściej są ograniczone, otorbione, nienaciekające i niedające przerzutów. Zagrożenie dla organizmu pojawia się, gdy rosnący guz zaczyna krwawić, wydzielać hormony lub naciskać na sąsiednie tkanki (nacisk na mózg, nerw, naczynia krwionośne). Po prawidłowym usunięciu z organizmu (np. chirurgicznie) nie odnawiają się. Ten typ nowotworów po rozpoznaniu najczęściej nie zagraża życiu i zdrowiu.
 • Nowotwory złośliwe rosną szybko, w sposób niekontrolowany. Bardzo często dochodzi do naciekania tkanki, w której pojawił się nowotwór, a tym samym do jej zniszczenia. Częste są przerzuty. W zależności od typu tkanki, która została zaatakowana, nowotwory złośliwe dzieli się dalej na: raki (tkanka nabłonkowa), mięsaki (tkanki nienabłonkowe), potworniaki (tkanka zarodkowa), chłoniaki (układ chłonny), glejaki (tkanka nerwowa) itd. Należy pamiętać, że nie każdy nowotwór złośliwy to rak. Z drugiej strony – każdy rak jest nowotworem złośliwym. W przypadku tego typu nowotworów zagrożenie dla zdrowia i życia jest znaczące.

BADANIE GENETYCZNE NA RAKA – RYZYKO ZACHOROWANIA

Wiedza na temat mutacji genetycznych, ściśle powiązanych z konkretnymi typami nowotworów, jest bardzo duża. Nowoczesne metody pozwalają w sposób łatwy i ogólnodostępny oznaczać te mutacje.

Wynik badania genetycznego informuje o obecności mutacji lub jej braku. Wykrycie mutacji nie oznacza choroby, a predyspozycję do zachorowania w przyszłości. Mając świadomość, że ryzyko zachorowania na raka jest bardzo wysokie, przebadana osoba ma możliwość szybkiego podjęcia działań profilaktycznych. Osoby z oznaczonymi mutacjami (powiązanymi z nowotworami) powinny zwrócić szczególną uwagę na tryb życia i żywienia oraz częściej wykonywać wymagane badania lekarskie.

Geny (oraz ich mutacje) dziedziczymy po rodzicach. Jeśli u badanej osoby wykryta zostanie konkretna mutacja – istnieje duże prawdopodobieństwo, że jest ona obecna u rodziców czy dziadków. Mutacja może być też przekazana dzieciom. Dlatego niezwykle ważna jest diagnostyka również u członków rodziny nosiciela mutacji.

Pojawienie się nowotworu najczęściej wynika z obecności kilku bądź kilkunastu mutacji w różnych genach zaangażowanych w regulację cyklu komórkowego. Aby ocena predyspozycji była jak najdokładniejsza, niezbędne jest wykonanie tzw. panelu genetycznego, uwzględniającego jak najwięcej znanych mutacji.

Badanie genetyczne w nowotworach w postaci zbadania mutacji pojedynczego genu proponowane są osobom:

 • z historią nowotworową w rodzinie
 • ze stwierdzonymi mutacjami w rodzinie
 • z wyraźnym uzasadnieniem medycznym do wykonania badania

Badanie genetyczne na raka cennik