X

CHOROBY I PREDYSPOZYCJE GENETYCZNE

Badanie

Zakres badania

Cena

Materiał

Realizacja

Celiakia HLA-DQ2.2, HLA-DQ2.5, HLA-DQ8 z oceną homo- / heterozygotyczności 310 zł
krew EDTA lub wymaz z policzka
10 dni roboczych
Nietolerancja laktozy analiza polimorfizmów genu LCT
(-13910 oraz -22018)
300 zł krew EDTA lub wymaz z policzka 10 dni roboczych
Pakiet: celiakia i nietolerancja laktozy analiza polimorfizmów genu LCT
(-13910 oraz -22018)
i EUROArray HLA-DQ2/DQ8
520 zł krew EDTA lub wymaz z policzka 10 dni roboczych
Pakiet: nietolerancja laktozy i fruktozy analiza polimorfizmów -13910 i -22018 genu LCT oraz analiza mutacji A149P, A174D, N334K i del4E4 genu ALDOB 360 zł krew EDTA lub wymaz z policzka 20 dni roboczych
ZZSK i Spondyloartropatie
EUROArray HLA-B27 260 zł krew EDTA lub wymaz z policzka
10 dni roboczych
Łuszczyca
Łuszczycowe zapalenie stawów
EUROArray HLA-Cw6 260 zł krew EDTA lub wymaz z policzka 10 dni roboczych
Zakrzepica, Trombofilia, Poronienia, Zaburzenie metabolizmu kwasu foliowego, Niepłodność FV – mutacja Leiden w genie czynnika V 180 zł krew EDTA lub wymaz z policzka 10 dni roboczych
FII – mutacja 20210 G>A w genie czynnika II 180 zł krew EDTA lub wymaz z policzka 10 dni roboczych
FV i FII w pakiecie 230 zł krew EDTA lub wymaz z policzka 10 dni roboczych
MTHFR – analiza polimorfizmów C677T oraz A1298C 180 zł krew EDTA lub wymaz z policzka 10 dni roboczych
pakiet: FV, FII, MTHFR (C677T oraz A1298C) 310 zł krew EDTA lub wymaz z policzka 10 dni roboczych
pakiet: FV, FII, MTHFR (C677T, A1298C), PAI-1, R2 czynnika V (u nosicieli mutacji Leiden) 460 zł krew EDTA lub wymaz z policzka 14 dni roboczych
ANXA5: badanie haplotypu genu aneksyny A5 310 zł krew EDTA lub wymaz z policzka 25 dni roboczych
pakiet: ANXA5 dla przyszłych rodziców 550 zł krew EDTA lub wymaz z policzka 25 dni roboczych
Ustalenie płci płodu XY ustalenie płci płodu testem PCR 390 zł

450 zł

świeży materiał z poronienia / bloczek parafinowy
14 dni roboczych
Kariotyp kariotyp 580 zł krew heparyna 30 dni roboczych
Hemochromatoza wrodzona 4 mutacje w genie HFE (H63D/C282Y/S65C/E168X) 350 zł krew EDTA lub wymaz z policzka 10 dni roboczych
2 mutacje w genie HFE (H63D/C282Y) 260 zł krew EDTA lub wymaz z policzka 10 dni roboczych
Zespół Gilberta analiza liczby powtórzeń (TA)n w promotorze genu UGT1A1 290 zł krew EDTA lub wymaz z policzka 15 dni roboczych
Choroba Alzheimera Choroba Alzheimera badanie polimorfizmu genu ApoE (ɛ2, ɛ3 i ɛ4) 290 zł krew EDTA lub wymaz z policzka 15 dni roboczych

MARKERY NOWOTWOROWE

Badanie

Zakres badania

Cena

Materiał

Realizacja

Rak piersi i jajnika

analiza 5 mutacji w genie BRCA1 320 zł krew EDTA
lub wymaz z policzka
20 dni roboczych
analiza mutacji w genie BRCA2 250 zł krew EDTA
lub wymaz z policzka
20 dni roboczych
pakiet podstawowy: 5 mutacji BRCA1 i mutacja BRCA2 410 zł krew EDTA
lub wymaz z policzka
20 dni roboczych
pakiet badań: 10 mutacji w 3 genach: BRCA1, PALB2, CHEK2 860 zł krew EDTA
lub wymaz z policzka
20 dni roboczych
pakiet badań: 21 mutacji w 9 genach: BRCA1, BRCA2, PALB2, CHEK2, PHB, NBS1, NOD2, CDKN2A, CYP1B1 1610 zł krew EDTA
lub wymaz z policzka
20 dni roboczych
Rak szyjki macicy genotypowanie 30 typów HPV
300 zł wymaz z szyjki macicy, pochwy, ujścia cewki moczowej
12 dni roboczych
Czerniak CDKN2A (p16) mutacja c.442G>A (p.Ala148Thr) p.A148T
350 zł krew EDTA lub wymaz z policzka
15 dni roboczych
BRAF mutacja V600E [c.1799T>A] 520 zł fragment zmian
skórnych po
wycięciu,
bloczek
parafinowy
15 dni roboczych

INFEKCJE DRÓG ODDECHOWYCH

Badanie

Zakres badania

Cena

Materiał

Realizacja

Pakiety badań infekcje dróg oddechowych (PNEUMO)
PNEUMO Bakterie 4
Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Legionella pneumoniae, Bordetella pertussis 360 zł wymaz z gardła, plwocina, popłuczyny oskrzelowe, wymaz z worka spojówkowego
15 dni roboczych
PNEUMO Bakterie i Grzyby 16 Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Legionella pneumoniae, Bordetella pertussis. Aspergillus fumigatus, Cryptococcus neoformans ,oraz 10 gatunków Candida: C. albicans, C. glabrata, C. tropicalis, C. parapsilosis, C. kefyr, C. guilliermondii, C. krusei, C. dubliniensis, C. lusitaniae, Y. lipolytica 520 zł wymaz z gardła, plwocina, popłuczyny oskrzelowe,
wymaz z worka spojówkowego
15 dni roboczych

INFEKCJE DRÓG MOCZOWO-PŁCIOWYCH

Badanie

Zakres badania

Cena

Materiał

Realizacja

HPV 30 genotypowanie 30 typów HPV
300 zł Kobiety: wymaz z szyjki macicy, pochwy, ujścia cewki moczowej
Mężczyźni: wymaz z ujścia cewki moczowej, rowka zażołędnego
12 dni roboczych
Pakiet intymny STI 11 patogenów z grupy STI: C. trachomatis, N. gonorrhoeae, HSV1, HSV-2, H. ducreyi, M. genitalium, M. hominis, T. pallidum, T. vaginalis, U. parvum, U. urealyticum
430 zł Kobiety: wymaz z szyjki macicy, pochwy, ujścia cewki moczowej
Mężczyźni: wymaz z ujścia cewki moczowej, rowka zażołędnego
12 dni roboczych
Pakiety badań dróg moczowo-płciowych (URO-GEN)
URO-GEN GBS paciorkowce grupy B: Streptococcus agalactiae 170 zł Kobiety: wymaz z przedsionka pochwy, wymaz z okolic odbytu, inne

Mężczyźni: –

15 dni roboczych
URO-GEN Bakterie 3A C. trachomatis, U. urealyticum, N. gonorrhoeae 210 zł Kobiety: wymaz z szyjki macicy, pochwy, ujścia cewki moczowej

Mężczyźni: wymaz z ujścia cewki moczowej, rowka zażołędnego

15 dni roboczych
URO-GEN Bakterie 3B M. genitalium, M. hominis, U. urealyticum 210 zł Kobiety: wymaz z szyjki macicy, pochwy, ujścia cewki moczowej
Mężczyźni: wymaz z ujścia cewki moczowej, rowka zażołędnego
15 dni roboczych
URO-GEN Candida 10 Genotypowanie 10 gatunków Candida: C. albicans, C. glabrata, C. tropicalis, C. parapsilosis, C. kefyr, C. guilliermondii, C. krusei, C. dubliniensis, C. lusitaniae, Y. lipolytica 210 zł Kobiety: krew EDTA, surowica, wymaz z szyjki macicy, pochwy, ujścia cewki moczowej, miejsca chorobowo zmienionego

Mężczyźni: Krew EDTA, surowica, wymaz z ujścia cewki moczowej, miejsca chorobowo zmienionego

15 dni roboczych
URO-GEN Bakterie 6 C. trachomatis, U. urealyticum, U.parvum, N. gonorrhoeae M. genitalium, M. hominis 310 zł Kobiety: wymaz z szyjki macicy, pochwy, ujścia cewki moczowej

Mężczyźni: wymaz z ujścia cewki moczowej, rowka zażołędnego

15 dni roboczych
URO-GEN Bakterie i Grzyby 16 C. trachomatis, U. urealyticum, U. parvum, N. gonorrhoeae, M. genitalium, M. hominis oraz 10 gatunków Candida: C. albicans, C. glabrata, C. tropicalis, C. parapsilosis, C. kefyr, C. guilliermondii, C. krusei, C. dubliniensis, C. lusitaniae, Y. lipolytica 450 zł Kobiety: wymaz z szyjki macicy, pochwy, ujścia cewki moczowej

Mężczyźni: wymaz z ujścia cewki moczowej, rowka zażołędnego

15 dni roboczych
URO-GEN MAX 41 HPV 30, HSV1/2 H. ducreyi, T. pallidum, T. vaginalis, Ch. trachomatis, U. urealyticum, U. parvum, N. gonorrhoeae, M. genitalium, M. hominis 580 zł Kobiety: wymaz z szyjki macicy, pochwy, ujścia cewki moczowej

Mężczyźni: wymaz z ujścia cewki moczowej, rowka zażołędnego

12 dni roboczych

GRZYBICA

Badanie

Zakres badania

Cena

Materiał

Realizacja

Diagnostyka grzybicy 50 dermatofitów, 3 drożdżaki i 3 grzyby pleśniowe
460 zł zeskrobiny skórne, opiłki paznokci, włosy, hodowle pochodzące z pracowni mykologicznych
10 dni roboczych
CANDIDA 10 Genotypowanie 10 gatunków Candida: C. albicans, C. glabrata, C. tropicalis, C. parapsilosis, C. kefyr, C. guilliermondii, C. krusei, C. dubliniensis, C. lusitaniae, Y. lipolytica
210 zł krew EDTA, surowica, wymaz z szyjki macicy, pochwy, ujścia cewki moczowej, miejsca chorobowo zmienionego
15 dni roboczych

DIETETYKA

 

Badanie

Zakres badania

Cena

Materiał

Realizacja

Celiakia HLA-DQ2.2, HLA-DQ2.5, HLA-DQ8 z oceną homo- / heterozygotyczności 310 zł krew EDTA lub wymaz z policzka
10 dni roboczych
Nietolerancja laktozy analiza polimorfizmów genu LCT (-13910 oraz -22018) 300 zł krew EDTA lub wymaz z policzka
10 dni roboczych
Pakiet: celiakia i nietolerancja laktozy HLA-DQ2/DQ8 i analiza polimorfizmów genu LCT (-13910 oraz -22018) 520 zł krew EDTA lub wymaz z policzka
10 dni roboczych
Pakiet: nietolerancja laktozy i fruktozy analiza polimorfizmów -13910 i -22018 w genie LCT oraz analiza mutacji A149P, A174D, N334K, del4E4 genu ALDOB 360 zł krew EDTA lub wymaz z policzka
20 dni roboczych
Metabolizm kofeiny badanie genotypu CYP1A2 250 zł wymaz z policzka
25 dni roboczych
Metabolizm folianów MTHFR – analiza polimorfizmów C677T oraz A1298C 180 zł krew EDTA lub wymaz z policzka 10 dni roboczych
EUROLINE FOOD 54 Pakiet ogólny EUROLINE-FOOD 54 460 zł surowica 15 dni roboczych
EUROLINE FOOD 108 Pakiet podstawowy EUROLINE-FOOD 108 1040 zł surowica 15 dni roboczych
EUROLINE FOOD 216 Pakiet rozszerzony EUROLINE-FOOD 216 1730 zł surowica 15 dni roboczych