X

CHOROBY I PREDYSPOZYCJE GENETYCZNE

Badanie

Zakres badania

Cena

Materiał

Realizacja

Celiakia HLA-DQ2.2, HLA-DQ2.5, HLA-DQ8 z oceną homo- / heterozygotyczności 310 zł
krew EDTA lub wymaz z policzka
10 dni roboczych
Nietolerancja laktozy analiza polimorfizmów genu LCT
(-13910 oraz -22018)
300 zł krew EDTA lub wymaz z policzka 10 dni roboczych
Pakiet: celiakia i nietolerancja laktozy analiza polimorfizmów genu LCT
(-13910 oraz -22018)
i EUROArray HLA-DQ2/DQ8
520 zł krew EDTA lub wymaz z policzka 10 dni roboczych
Pakiet: nietolerancja laktozy i fruktozy analiza polimorfizmów -13910 i -22018 genu LCT oraz analiza mutacji A149P, A174D, N334K i del4E4 genu ALDOB 360 zł krew EDTA lub wymaz z policzka 20 dni roboczych
Pakiet: celiakia i nietolerancja laktozy/fruktozy HLA-DQ2/DQ8, analiza polimorfizmów genu LCT (-13910 oraz -22018) oraz analiza mutacji A149P, A174D, N334K i del4E4 genu ALDOB 570 zł krew EDTA lub wymaz z policzka 20 dni roboczych
ZZSK i Spondyloartropatie
EUROArray HLA-B27 260 zł krew EDTA lub wymaz z policzka
10 dni roboczych
Łuszczyca
Łuszczycowe zapalenie stawów
EUROArray HLA-Cw6 260 zł krew EDTA lub wymaz z policzka 10 dni roboczych
Zakrzepica, Trombofilia, Poronienia, Zaburzenie metabolizmu kwasu foliowego, Niepłodność FV – mutacja Leiden w genie czynnika V 180 zł krew EDTA lub wymaz z policzka 10 dni roboczych
FII – mutacja 20210 G>A w genie czynnika II 180 zł krew EDTA lub wymaz z policzka 10 dni roboczych
FV i FII w pakiecie 230 zł krew EDTA lub wymaz z policzka 10 dni roboczych
MTHFR – analiza polimorfizmów C677T oraz A1298C 180 zł krew EDTA lub wymaz z policzka 10 dni roboczych
pakiet: FV, FII, MTHFR (C677T oraz A1298C) 310 zł krew EDTA lub wymaz z policzka 10 dni roboczych
pakiet: FV, FII, MTHFR (C677T, A1298C), PAI-1, R2 czynnika V (u nosicieli mutacji Leiden) 550 zł krew EDTA lub wymaz z policzka 14 dni roboczych
ANXA5: badanie haplotypu genu aneksyny A5 450 zł krew EDTA lub wymaz z policzka 25 dni roboczych
pakiet: ANXA5 dla przyszłych rodziców 750 zł krew EDTA lub wymaz z policzka 25 dni roboczych
Ustalenie płci płodu XY ustalenie płci płodu testem PCR 450 zł

550 zł

świeży materiał z poronienia / bloczek parafinowy
14 dni roboczych
Kariotyp kariotyp 580 zł krew heparyna 30 dni roboczych
Hemochromatoza wrodzona 4 mutacje w genie HFE (H63D/C282Y/S65C/E168X) 350 zł krew EDTA lub wymaz z policzka 10 dni roboczych
2 mutacje w genie HFE (H63D/C282Y) 260 zł krew EDTA lub wymaz z policzka 10 dni roboczych
Zespół Gilberta Analiza liczby powtórzeń (TA)n w promotorze genu UGT1A1 oraz mutacji G71R 400 zł krew EDTA lub wymaz z policzka 15 dni roboczych
Choroba Alzheimera Choroba Alzheimera badanie polimorfizmu genu ApoE (ɛ2, ɛ3 i ɛ4) 420 zł krew EDTA lub wymaz z policzka 15 dni roboczych
Choroba Leśniowskiego-Crohna Analiza trzech mutacji w genie NOD2/CARD15 550 zł krew EDTA lub wymaz z policzka 12 dni roboczych

MARKERY NOWOTWOROWE

Badanie

Zakres badania

Cena

Materiał

Realizacja

Rak piersi i jajnika

analiza 5 mutacji w genie BRCA1 350 zł krew EDTA
lub wymaz z policzka
20 dni roboczych
analiza mutacji w genie BRCA2 250 zł krew EDTA
lub wymaz z policzka
20 dni roboczych
pakiet podstawowy: 5 mutacji BRCA1 i mutacja BRCA2 410 zł krew EDTA
lub wymaz z policzka
20 dni roboczych
pakiet badań: 11 mutacji w 3 genach: BRCA1, PALB2, CHEK2 860 zł krew EDTA
lub wymaz z policzka
20 dni roboczych
pakiet badań: 21 mutacji w 9 genach: BRCA1, BRCA2, PALB2, CHEK2, PHB, NBS1, NOD2, CDKN2A, CYP1B1 1610 zł krew EDTA
lub wymaz z policzka
20 dni roboczych
Badanie NGS genów BRCA1 i BRCA2 1970 zł krew EDTA
lub wymaz z policzka
25 dni roboczych
Badanie NGS genów BRCA1, BRCA2, PALB2, CHEK2 2295 zł krew EDTA
lub wymaz z policzka
25 dni roboczych
Rak prostaty

Badanie podstawowe predyspozycji do nowotworu prostaty (11 mutacji w 3 genach): HOXB13, BRCA1, CHEK2 860 zł krew EDTA
lub wymaz z policzka
20 dni roboczych
Badanie NGS genów BRCA1, BRCA2, CHEK2, HOXB13, NBN, TP53 3370 zł krew EDTA
lub wymaz z policzka
25dni roboczych
Rak jelita grubego

Badanie predyspozycji do nowotworu jelita grubego – bez historii rodzinnej (9 mutacji w 5 genach): MUTYH, CHEK2, NOD2, p16, NTHL1 820 zł krew EDTA
lub wymaz z policzka
20 dni roboczych
Podstawowe badanie predyspozycji do polipowatości jelita grubego FAP (3 mutacje w egzonie 15 genu APC) 490 zł krew EDTA
lub wymaz z policzka
20dni roboczych
Podstawowe badanie predyspozycji do nowotworu jelita grubego w podejrzeniu zespołu Lyncha (główne mutacje w genach MLH1, MLH2 i MSH6) 880 zł krew EDTA
lub wymaz z policzka
30dni roboczych
Badanie NGS genów APC, MLH1, MSH2, MSH6, STK11, SMAD4, BMPR1A, MUTYH, EPCAM, PTEN, PMS2 2450 zł krew EDTA
lub wymaz z policzka
25dni roboczych
Rak trzustki i jelita grubego

Badanie NGS w nowotworach trzustki i jelita grubego: APC, ATM, BMPR1A, BRCA1, BRCA2, CDKN2A, EPCAM, FANCC, MEN1, MLH1, MSH2, MSH6, NF1, PALB2, PMS2, SMAD4, STK11, TP53, TSC1, TSC2, VHL 3365 zł krew EDTA
lub wymaz z policzka
25 dni roboczych
Rak szyjki macicy genotypowanie 30 typów HPV
300 zł wymaz z szyjki macicy, pochwy, ujścia cewki moczowej
12 dni roboczych
Czerniak CDKN2A (p16) mutacja c.442G>A (p.Ala148Thr) p.A148T
350 zł krew EDTA lub wymaz z policzka
15 dni roboczych
BRAF mutacja V600E [c.1799T>A] 550 zł fragment zmian
skórnych po
wycięciu,
bloczek
parafinowy
15 dni roboczych

INFEKCJE DRÓG ODDECHOWYCH

Badanie

Zakres badania

Cena

Materiał

Realizacja

Pakiety badań infekcje dróg oddechowych (PNEUMO)
PNEUMO Bakterie 4
Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Legionella pneumoniae, Bordetella pertussis 450 zł wymaz z gardła, plwocina, popłuczyny oskrzelowe, wymaz z worka spojówkowego
15 dni roboczych
PNEUMO Bakterie i Grzyby 16 Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Legionella pneumoniae, Bordetella pertussis. Aspergillus fumigatus, Cryptococcus neoformans ,oraz 10 gatunków Candida: C. albicans, C. glabrata, C. tropicalis, C. parapsilosis, C. kefyr, C. guilliermondii, C. krusei, C. dubliniensis, C. lusitaniae, Y. lipolytica 550 zł wymaz z gardła, plwocina, popłuczyny oskrzelowe,
wymaz z worka spojówkowego
15 dni roboczych

INFEKCJE DRÓG MOCZOWO-PŁCIOWYCH

Badanie

Zakres badania

Cena

Materiał

Realizacja

HPV 30 genotypowanie 30 typów HPV
300 zł Kobiety: wymaz z szyjki macicy, pochwy, ujścia cewki moczowej
Mężczyźni: wymaz z ujścia cewki moczowej, rowka zażołędnego
12 dni roboczych
Pakiet intymny STI 11 patogenów z grupy STI: C. trachomatis, N. gonorrhoeae, HSV1, HSV-2, H. ducreyi, M. genitalium, M. hominis, T. pallidum, T. vaginalis, U. parvum, U. urealyticum
430 zł Kobiety: wymaz z szyjki macicy, pochwy, ujścia cewki moczowej
Mężczyźni: wymaz z ujścia cewki moczowej, rowka zażołędnego
12 dni roboczych
Pakiety badań dróg moczowo-płciowych (URO-GEN)
URO-GEN GBS paciorkowce grupy B: Streptococcus agalactiae 330 zł Kobiety: wymaz z przedsionka pochwy, wymaz z okolic odbytu, inne

Mężczyźni: –

15 dni roboczych
URO-GEN Bakterie 3A C. trachomatis, U. urealyticum, N. gonorrhoeae 210 zł Kobiety: wymaz z szyjki macicy, pochwy, ujścia cewki moczowej

Mężczyźni: wymaz z ujścia cewki moczowej, rowka zażołędnego

15 dni roboczych
URO-GEN Bakterie 3B M. genitalium, M. hominis, U. urealyticum 210 zł Kobiety: wymaz z szyjki macicy, pochwy, ujścia cewki moczowej
Mężczyźni: wymaz z ujścia cewki moczowej, rowka zażołędnego
15 dni roboczych
URO-GEN Candida 10 Genotypowanie 10 gatunków Candida: C. albicans, C. glabrata, C. tropicalis, C. parapsilosis, C. kefyr, C. guilliermondii, C. krusei, C. dubliniensis, C. lusitaniae, Y. lipolytica 350 zł Kobiety: krew EDTA, surowica, wymaz z szyjki macicy, pochwy, ujścia cewki moczowej, miejsca chorobowo zmienionego

Mężczyźni: Krew EDTA, surowica, wymaz z ujścia cewki moczowej, miejsca chorobowo zmienionego

15 dni roboczych
URO-GEN Bakterie 6 C. trachomatis, U. urealyticum, U.parvum, N. gonorrhoeae M. genitalium, M. hominis 310 zł Kobiety: wymaz z szyjki macicy, pochwy, ujścia cewki moczowej

Mężczyźni: wymaz z ujścia cewki moczowej, rowka zażołędnego

15 dni roboczych
URO-GEN Bakterie i Grzyby 16 C. trachomatis, U. urealyticum, U. parvum, N. gonorrhoeae, M. genitalium, M. hominis oraz 10 gatunków Candida: C. albicans, C. glabrata, C. tropicalis, C. parapsilosis, C. kefyr, C. guilliermondii, C. krusei, C. dubliniensis, C. lusitaniae, Y. lipolytica 450 zł Kobiety: wymaz z szyjki macicy, pochwy, ujścia cewki moczowej

Mężczyźni: wymaz z ujścia cewki moczowej, rowka zażołędnego

15 dni roboczych
URO-GEN MAX 41 HPV 30, HSV1/2 H. ducreyi, T. pallidum, T. vaginalis, Ch. trachomatis, U. urealyticum, U. parvum, N. gonorrhoeae, M. genitalium, M. hominis 580 zł Kobiety: wymaz z szyjki macicy, pochwy, ujścia cewki moczowej

Mężczyźni: wymaz z ujścia cewki moczowej, rowka zażołędnego

12 dni roboczych
URO-GEN MAX 51 HPV30
Pakiet intymny STI
URO-GEN CANDIDA 10
670 zł Kobiety: wymaz z szyjki macicy, pochwy, ujścia cewki moczowej

Mężczyźni: wymaz z ujścia cewki moczowej, rowka zażołędnego

15 dni roboczych

GRZYBICA

Badanie

Zakres badania

Cena

Materiał

Realizacja

Diagnostyka grzybicy 50 dermatofitów, 3 drożdżaki i 3 grzyby pleśniowe
460 zł zeskrobiny skórne, opiłki paznokci, włosy, hodowle pochodzące z pracowni mykologicznych
10 dni roboczych
CANDIDA 10 Genotypowanie 10 gatunków Candida: C. albicans, C. glabrata, C. tropicalis, C. parapsilosis, C. kefyr, C. guilliermondii, C. krusei, C. dubliniensis, C. lusitaniae, Y. lipolytica
350 zł krew EDTA, surowica, wymaz z szyjki macicy, pochwy, ujścia cewki moczowej, miejsca chorobowo zmienionego
15 dni roboczych

DIETETYKA

 

Badanie

Zakres badania

Cena

Materiał

Realizacja

Celiakia HLA-DQ2.2, HLA-DQ2.5, HLA-DQ8 z oceną homo- / heterozygotyczności 310 zł krew EDTA lub wymaz z policzka
10 dni roboczych
Nietolerancja laktozy analiza polimorfizmów genu LCT (-13910 oraz -22018) 300 zł krew EDTA lub wymaz z policzka
10 dni roboczych
Pakiet: celiakia i nietolerancja laktozy HLA-DQ2/DQ8 i analiza polimorfizmów genu LCT (-13910 oraz -22018) 520 zł krew EDTA lub wymaz z policzka
10 dni roboczych
Pakiet: nietolerancja laktozy i fruktozy analiza polimorfizmów -13910 i -22018 w genie LCT oraz analiza mutacji A149P, A174D, N334K, del4E4 genu ALDOB 360 zł krew EDTA lub wymaz z policzka
20 dni roboczych
Pakiet: celiakia i nietolerancja laktozy/fruktozy HLA-DQ2/DQ8, analiza polimorfizmów genu LCT (-13910 oraz -22018) oraz analiza mutacji A149P, A174D, N334K i del4E4 genu ALDOB 570 zł krew EDTA lub wymaz z policzka
20 dni roboczych
Metabolizm kofeiny badanie genotypu CYP1A2 270 zł wymaz z policzka
25 dni roboczych
Metabolizm folianów MTHFR – analiza polimorfizmów C677T oraz A1298C 180 zł krew EDTA lub wymaz z policzka 10 dni roboczych
Choroba Leśniowskiego-Crohna Analiza trzech mutacji w genie NOD2/CARD15 550 zł krew EDTA lub wymaz z policzka 12 dni roboczych
Myfoodprofile 54 Pakiet podstawowy myfoodprofile 54 460 zł surowica 15 dni roboczych
Myfoodprofile 108 Pakiet rozszerzony myfoodprofile 108 890 zł surowica 15 dni roboczych
Myfoodprofile 216 Pakiet zaawansowany myfoodprofile 216 1560 zł surowica 15 dni roboczych
Myfoodprofile 108 WEGE Pakiet rozszerzony dla wegetarian 108 980 zł surowica 15 dni roboczych