X
Nietolerancja laktozyAnaliza polimorfizmów genu LCT 300.00 

Wykonaj to badanie genetyczne, jeśli:

 • występują u Ciebie charakterystyczne objawy żołądkowo-jelitowe po spożyciu produktów mlecznych
 • masz objawy kliniczne, a wykluczono u Ciebie alergię na białka mleka
 • chcesz sprawdzić, czy występująca u Ciebie nietolerancja laktozy stanowi jedynie przejściowy problem (wtórna nietolerancja laktozy), czy też ma podłoże genetyczne (pierwotna nietolerancja)
 • istnieje u Ciebie podejrzenie zespołu złego wchłaniania lub zespołu jelita drażliwego, by wykluczyć ewentualną nietolerancję laktozy
 • choroba występuje już w Twojej rodzinie i chcesz sprawdzić swoje predyspozycje
 • masz problemy z przyswajaniem wapnia lub cierpisz już na osteoporozę

Nietolerancja laktozy: badanie genetyczne wykonywane w EUROIMMUN DNA
obejmuje analizę 2 polimorfizmów w genie LCT: -13910 oraz -22018.

WYNIK OTRZYMASZ ON-LINE

NIETOLERANCJA LAKTOZY (MLEKA)

Objawy nietolerancji pokarmów mlecznych są powszechnym problemem. Ich przyczyną może być zaburzenie trawienia i wchłaniania cukru mlecznego o nazwie: laktoza, który jest podstawowym składnikiem mleka.

LAKTOZA A LAKTAZA?

Laktoza pełni ważne funkcje w organizmie, m.in. wpływa na zmysł smaku, łaknienie, hormony, regenerację i pracę jelita. By mogła spełniać swoją pożyteczną rolę, musi zostać strawiona do formy przyswajalnej przez organizm. Odpowiada za to enzym jelitowy o adekwatnej nazwie: laktaza.
Aktywność laktazy jest największa u noworodków i niemowląt, dla których mleko stanowi główne źródło pożywienia. Po okresie niemowlęcym aktywność tego enzymu spada nawet do 10%. Zmniejszona aktywność laktazy lub jej zanik są przyczyną nietolerancji laktozy z powodu niezdolności do jej trawienia.

TYPY NIETOLERANCJI LAKTOZY

Pierwotna nietolerancja laktozy

To najczęstsza postać choroby, zależna od uwarunkowań genetycznych i pochodzenia etnicznego. Charakteryzuje się zanikiem aktywności laktazy wraz z wiekiem. Stopień nietolerancji laktozy jest zależny od wieku, aktywności laktazy w jelicie, częstości opróżniania żołądka oraz rodzaju mikroflory jelitowej.
Nietolerancja laktozy: badania genetyczne pozwala stwierdzić predyspozycję do zachorowania na ten typ nietolerancji!

Wtórna (nabyta) nietolerancja laktozy

Ma zwykle charakter przejściowy. Jej przyczyną jest zmniejszenie aktywności laktazy z powodu ostrych zakażeń żołądkowo-jelitowych, celiakii, alergii pokarmowych oraz wskutek ubocznego działania leków bądź alkoholu. Może być również wynikiem niedożywienia, mukowiscydozy, choroby Leśniowskiego-Crohna, enteropatii cukrzycowej i innych.

Wrodzona nietolerancja laktozy (alaktazja)

To bardzo rzadkie wrodzone zaburzenie metaboliczne, charakteryzujące się całkowitym niedoborem laktazy, tym samym niezdolnością do trawienia laktozy od momentu narodzin. Pacjenci z tym schorzeniem muszą stosować dietę bezlaktozową przez całe życie, ponieważ nie tolerują nawet niewielkich ilości laktozy w pożywieniu.

Nietolerancja laktozy, nie jest tym samym, co „alergia na mleko”, tj. białko mleka krowiego!

KTO CHORUJE NA PIERWOTNĄ NIETOLERANCJĘ LAKTOZY

Schorzenie dotyka najczęściej młodzież i osoby dorosłe. Szacuje się, że w Polsce pierwotna nietolerancja laktozy objawia się u nawet 37% dorosłych oraz 1,5% niemowląt i dzieci. Badanie nietolerancji laktozy wykonuje jednak mała liczba osób, bo nie wiążą oni uciążliwych objawów ze spożywaniem mleka.

OBJAWY NIETOLERANCJI LAKTOZY

U niemowląt podstawowym objawem nietolerancji laktozy jest biegunka z tendencją do odparzania pośladków. U starszych dzieci, młodzieży i dorosłych dominują objawy żołądkowo-jelitowe:

 • nudności i wymioty
 • biegunka
 • wzdęcia i uczucie pełności
 • kurczowe bóle brzucha i kolki
 • przelewanie i odbijanie
 • burczenie w brzuchu
 • nadmierne ilości gazów jelitowych

Nasilenie objawów nietolerancji na mleko zazwyczaj zależy od ilości niewchłoniętej laktozy.

Nietolerancja laktozy: badanie genetyczne jest niezwykle ważne ze względu na możliwe powikłania choroby, m.in. obniżone przyswajanie wapnia grożące osteoporozą, ból stawów i kości, zaburzenia koncentracji i inne.

DIAGNOSTYKA GENETYCZNA NIETOLERANCJI LAKTOZY

Przyczyną pierwotnej nietolerancji laktozy jest zmiana w genie kodującym enzym laktazę (LCT). Genetyczny test na nietolerancję laktozy umożliwia odpowiedź na pytanie: czy pacjent posiada wariant genu odpowiedzialny za prawidłową aktywność enzymu laktazy, czy też ma genetycznie uwarunkowaną skłonność do nietolerancji laktozy?

INTERPRETACJA WYNIKU             warianty w genie LCT
nietolerancja
laktozy
tolerancja
laktozy
pozycja w genie LCT: -13910 C/C C/T
T/T
pozycja w genie LCT: -22018 G/G G/A
A/A

Laboratorium EUROIMMUN DNA jako jedno z nielicznych w Polsce ma w swojej ofercie test na nietolerancję laktozy, gdzie bada obie pozycje w genie LCT: -13910 oraz -22018 i występujące w nich warianty genetyczne (tzw. polimorfizmy).

WSKAZANIA DO WYKONANIA BADANIA NA NIETOLERANCJĘ LAKTOZY

Wykonaj badanie genetyczne na nietolerancję laktozy, jeśli:

 • występują u Ciebie charakterystyczne objawy żołądkowo-jelitowe po spożyciu produktów mlecznych
 • masz objawy kliniczne, a wykluczono u Ciebie alergię na białka mleka
 • chcesz sprawdzić, czy występująca u Ciebie nietolerancja laktozy stanowi jedynie przejściowy problem (wtórna nietolerancja laktozy), czy też ma podłoże genetyczne (pierwotna nietolerancja laktozy); badania genetyczne różnicują te dwie choroby
 • istnieje u Ciebie podejrzenie zespołu złego wchłaniania lub zespołu jelita drażliwego, by wykluczyć ewentualną nietolerancję laktozy
 • choroba występuje już w Twojej rodzinie i chcesz sprawdzić swoje predyspozycje
 • masz problemy z przyswajaniem wapnia lub cierpisz już na osteoporozę

Badanie nietolerancji laktozy cena

CZY WIESZ, ŻE…

Tysiące lat przed naszą erą ludzie spożywali mleko tylko w okresie niemowlęcym, dorośli nie trawili więc laktozy, dlatego u wszystkich dorosłych diagnoza byłaby tylko jedna: nietolerancja laktozy. Test genetyczny wykonany u człowieka pierwotnego miałby zawsze wynik pozytywny. Wraz z rozwojem hodowli bydła pojawiła się możliwość spożywania produktów mlecznych przez całe życie. Zdolność trawienia laktozy została zatem rozwinięta ewolucyjnie, w Europie i Afryce równolegle, niezależnie od siebie. W dzisiejszych czasach ludzie nietrawiący laktozy to przede wszystkim grupy niewywodzące się ze społeczeństw  pasterskich.