>Laboratorium genetyczne Wrocław

Menu

Diagnostyka nowotworów

badania genetyczne na raka

CZYM JEST NOWOTWÓR?

Nowotwór to niekontrolowany podział komórek danego narządu, którego organizm nie jest w stanie zatrzymać. Powoduje to ciągły wzrost liczby komórek nowotworowych, rozprzestrzeniających się w obrębie tkanki. Czasami komórki przenoszone są w inne części organizmu, doprowadzając do tzw. przerzutów.

Nowotwory dzieli się na łagodne i złośliwe.

  • Nowotwory łagodne rosną powoli i w sposób uporządkowany. Najczęściej są ograniczone, otorbione, nie naciekające i nie dające przerzutów. Zagrożenie dla organizmu pojawia się, gdy rosnący guz zaczyna krwawić, wydzielać hormony lub naciskać na sąsiednie tkanki (nacisk na mózg, nerw, naczynia krwionośne). Po prawidłowym usunięciu z organizmu (np. chirurgicznie) nie odnawiają się. Ten typ nowotworów po rozpoznaniu najczęściej nie zagraża życiu i zdrowiu.
  • Nowotwory złośliwe rosną szybko, w sposób niekontrolowany. Bardzo często dochodzi do naciekania tkanki, w której pojawił się nowotwór, a tym samym do jej zniszczenia. Częste są przerzuty. W zależności od typu tkanki, która została zaatakowana, nowotwory złośliwe dzieli się dalej na: raki (tkanka nabłonkowa), mięsaki (tkanki nienabłonkowe), potworniaki (tkanka zarodkowa), chłoniaki (układ chłonny), glejaki (tkanka nerwowa), itd. Należy pamiętać, że nie każdy nowotwór złośliwy to rak. Z drugiej strony, każdy rak jest nowotworem złośliwym. W przypadku tego typu nowotworów, zagrożenie dla zdrowia i życia jest znaczące.

BADANIA GENETYCZNE NA RAKA - RYZYKO ZACHOROWANIA

Wiedza na temat mutacji genetycznych, ściśle powiązanych z konkretnymi typami nowotworów jest bardzo duża. Nowoczesne metody pozwalają w sposób łatwy i ogólnodostępny oznaczać te mutacje.

Wynik badania genetycznego informuje o obecności mutacji lub jej braku. Wykrycie mutacji nie oznacza choroby, a predyspozycje do zachorowania w przyszłości. Mając świadomość, że ryzyko zachorowania na raka jest bardzo wysokie, przebadana osoba ma możliwość szybkiego podjęcia działań profilaktycznych. Osoby z oznaczonymi mutacjami (powiązanymi z nowotworami), powinny zwrócić szczególną uwagę na tryb życia i żywienia oraz częściej wykonywać wymagane badania lekarskie.

Geny (oraz ich mutacje) dziedziczymy po rodzicach. Jeśli u badanej osoby wykryta zostanie konkretna mutacja – istnieje duże prawdopodobieństwo, że jest ona obecna u rodziców czy dziadków. Mutacja może być też przekazana dzieciom. Dlatego niezwykle ważna jest diagnostyka również u członków rodziny nosiciela mutacji.

Pojawienie się nowotworu najczęściej wynika z obecności kilku bądź kilkunastu mutacji w różnych genach zaangażowanych w regulację cyklu komórkowego. Aby ocena predyspozycji była najdokładniejsza, niezbędne jest wykonanie tzw. panelu genetycznego, uwzględniającego jak najwięcej znanych mutacji.

Badanie genetyczne w nowotworach, w postaci zbadania mutacji pojedynczego genu proponowane są osobom:

  • z historią nowotworową w rodzinie,
  • ze stwierdzonymi mutacjami w rodzinie,
  • z wyraźnym uzasadnieniem medycznym do wykonania badania.

W ofercie EUROIMMUN DNA dostępne są badania predyspozycji genetycznej do:

  • raka piersi i jajnika: BRCA1, BRCA2, pakiet 10 mutacji w genach BRCA1, PALB2, CHEK2 i pakiet 21 mutacji w 9 genach: BRCA1, BRCA1, PALB2, CHEK2, PHB, NOD2, CDKN2A, CYP1B1.
  • raka szyjki macicy: genotypowanie 30 HPV
  • czerniaka: mutacja genu CDKN2

 

EUROIMMUN DNA

Strona Euroimmundna.pl wykorzystuje cookies. Korzystając z tej strony internetowej, dajesz zgodę na używane plików cookie. Aby uzyskać więcej informacji odwiedź naszą politykę prywatności.

Akceptuję pliki cookie dla tej strony >