X

ODPORNOŚĆ

Odporność to zdolność ludzkiego organizmu do przeciwstawiania się niekorzystnym czynnikom zewnętrznym, także chorobotwórczym takim, jak wirusy, bakterie, grzyby, pasożyty. Patogeny te mogą wywołać w organizmie choroby oddziałujące negatywnie na ogólny stan zdrowia i upośledzające jego funkcje – okresowo lub na stałe. Na odporność wpływa wiele składowych, a jedną z ważniejszych są właściwości jelit oraz zasiedlająca je flora bakteryjna. Gen FUT2 obecny w naszym DNA uczestniczy w powstawaniu antygenu, który zmienia właściwości jelit oraz wrażliwość na drobnoustroje chorobotwórcze i przez to silnie oddziałuje na odporność człowieka.

ROLA GENU FUT2

W proponowanym badaniu analizowany jest marker genetyczny (rs601338) w genie FUT2 mający bezpośredni związek z genetycznym programowaniem poziomu odporności na bakterie, wirusy i grzyby chorobotwórcze.

Wyróżniamy dwa typy odporności zależne od genu FUT2:

  • odporność A – gen FUT2 jest nieaktywny
  • odporność B – gen FUT2 jest aktywny

Każdy z tych typów odporności ma zalety i wady, wiąże się z innymi ryzykami pod względem podatności na infekcje i choroby zapalne jelit. Badanie genetyczne dostarcza spersonalizowanej charakterystyki statusu odporności zgodnie z Twoim genotypem.

DOSTĘPNE BADANIA

EUROIMMUN DNA oferuje badanie genetyczne typu odporności w oparciu o analizę wariantu genu FUT2. Badanie to można wykonać u osób nieposiadających żadnych objawów infekcji czy chorób jelit celem oszacowania ich ryzyka i wdrożenia spersonalizowanych działań profilaktyki zdrowotnej.

Badanie Odporność jest doskonałym narzędziem wspierającym dla osób zmagających się z częstymi infekcjami czy dolegliwościami jelitowymi. Dostarcza bowiem instrukcji, jak poprzez zmianę nawyków żywieniowych, działania zapobiegawcze, suplementacje oraz szczepienia wyeliminować uporczywe stany zapalne.

Świetnym uzupełnieniem informacji dotyczącej układu odpornościowego jest badanie Ryzyko alergii.

ZALETY BADANIA ODPORNOŚĆ

  • określa wrodzoną odporność na wirusy, bakterie, grzyby
  • dostarcza spersonalizowanych informacji o właściwościach Twoich jelit i predyspozycjach do rozwoju chorób jelit takich, jak zapalenie, choroba Leśniowskiego-Crohna czy nietolerancja glutenu związana ze składem mikroflory jelitowej
  • podaje zalecenia dietetyczne obniżające ryzyko wystąpienia infekcji
  • wskazuje sposoby na zwiększenie ilości „dobrych bakterii” w jelitach
  • zawiera zalecenia dotyczące dalszej diagnostyki, szczepień ochronnych, suplementacji lub konsultacji medycznych