X

PREDYSPOZYCJE DO DYSCYPLIN SPORTOWYCH

Badania naukowe w zakresie genetyki wysiłku zidentyfikowały szereg genów mających udział w warunkowaniu różnych aspektów istotnych dla osiągnięcia sukcesów w sporcie. Cechy związane z potencjałem sportowym zawodnika zależą od kilku różnych genów i efektu ich sumarycznego oddziaływania, ale także od czynników psychologicznych, somatycznych, neurokoordynacyjnych i kondycyjnych. Cechy sportowe w największym stopniu zależne od czynników genetycznych to rozwijanie mocy maksymalnej, wytrzymałość mięśni, wydolność tlenowa, szybkość i precyzja ruchu.

Badanie genu:

  • ACTN3 pozwala określić typ sportowca i jego naturalne predyspozycje związane z rodzajem posiadanych mięśni (sportowiec: sprinter, maratończyk, uniwersalny).
  • PPARGC1A pozwala określić wydajność energetyczną organizmu, pojemność tlenową mięśni oraz szybkość zakwaszenia.
  • PPARA pozwala określić typ sportowca pod względem zdolności do przetwarzania energii.