X
Badanie genotypu CYP1A2 250.00 

570.00 

HLA-DQ2/DQ8 oraz analiza polimorfizmu w genie LCT i kodonów w genie ALDOB

Wykonaj to badanie genetyczne, jeśli:

 • należysz do grupy ryzyka celiakii
 • występują u Ciebie dolegliwości żołądkowo-jelitowe o niewyjaśnionej przyczynie
 • podejrzewasz u siebie nietolerancję glutenu i/lub laktozy
 • masz problemy z przyswajaniem wartości odżywczych z pokarmów
 • w Twojej rodzinie występuje celiakia i chcesz sprawdzić swoje predyspozycje
 • występują u Ciebie charakterystyczne objawy żołądkowo-jelitowe po spożyciu produktów mlecznych, glutenu oraz owoców (fruktozy)

Opis

Test genetyczny na nietolerancję glutenu

Ujemny wynik badania HLA-DQ2/DQ8 pozwala wykluczyć rozpoznanie celiakii z prawdopodobieństwem ponad 99%. Test genetyczny na nietolerancję glutenu ma wysoką wartość negatywnie predykcyjną, tzn. wynik ujemny wyklucza chorobę, natomiast wynik dodatni wskazuje na predyspozycję do zachorowania zachorowania i pozwala szacować takie ryzyko. Znaczenie kliniczne posiada jedynie wykrycie kompletnej cząsteczki antygenu, to znaczy występowanie podjednostki α i β antygenu DQ2/DQ8. Na poziomie genetycznym oznacza to jednoczesne zidentyfikowanie obu wariantów genetycznych kodujących podjednostki α i β.
Test genetyczny na nietolerancję glutenu, stosowany w laboratorium EUROIMMUN DNA, oparty jest na technice mikromacierzy. Umożliwia ona szczegółową analizę kilku różnych alleli kodujących podjednostki DQ2/DQ8 w jednym badaniu. Dodatkowo wskazuje, czy wykryte warianty genetyczne występują w układzie homozygotycznym (2 takie same kopie genu) lub heterozygotycznym (1 kopia genu), co ma istotne znaczenie dla dokładnego szacowania ryzyka zachorowania.

ZALETY BADANIA GENETYCZNEGO W KIERUNKU PIERWOTNEJ NIETOLERANCJI LAKTOZY

 • badanie genetyczne umożliwia odróżnienie pierwotnej nietolerancji laktozy od alergii na białka mleka, zespołu złego wchłaniania, zespołu jelita drażliwego czy przejściowej nietolerancji laktozy związanej z innymi chorobami jelit
 • powszechnie stosowany wodorowy test oddechowy nie różnicuje pierwotnej i wtórnej nietolerancji laktozy, ponadto jest badaniem obciążającym dla pacjenta ze względu na dolegliwości uboczne
 • pojedyncze badanie daje pewną w 100% odpowiedź czy pacjent wraz z wiekiem straci zdolność trawienia laktozy i pozwala odpowiednio zaplanować dietę

ZALETY BADANIA GENETYCZNEGO W KIERUNKU WRODZONEJ NIETOLERANCJI FRUKTOZY

 • umożliwia potwierdzenie rozpoznania choroby, jak również wykrycie nosicielstwa mutacji ją warunkujących u osób nie chorujących
 • w odróżnieniu od biopsji wątroby jest badaniem nieinwazyjnym (wystarczy próbka krwi lub wymaz z policzka)
 • w odróżnieniu od testu obciążenia fruktozą badanie genetyczne nie stwarza zagrożenia dla zdrowia pacjenta
 • powszechnie stosowany wodorowy test oddechowy nie wykrywa wrodzonej nietolerancji fruktozy, lecz zespół złego wchłaniania fruktozy