X
PNEUMO BAKTERIE 4 450.00 

550.00 

Badanie wykrywa: bakterie Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Legionella pneumoniae, Bordetella pertussis, grzybów Aspergillus fumigatus, Cryptococcus neoformans oraz 10 gatunków drożdżaków: C. albicans, C. glabrata, C. tropicalis, C. parapsilosis, C. kefyr, C. guilliermondii, C. krusei, C. dubliniensis, C. lusitaniae, Y. lipolytica

Wykonaj to badanie genetyczne, jeśli:

 • cierpisz z powodu częstych nawracających infekcji dróg oddechowych niereagujących na leczenie
 • masz podejrzenie atypowego zapalenia górnych bądź dolnych dróg oddechowych
 • masz uporczywy kaszel utrzymujący się kilka tygodni
 • objawy infekcji pojawiły się u Ciebie po kontakcie z ptactwem domowym lub gospodarskim
 • masz obniżoną odporność w związku ze stosowaniem leków immunosupresyjnych, antybiotyków lub chemioterapii

WYNIK OTRZYMASZ ON-LINE

Opis

Test Multiplex PCR wykrywający w jednym badaniu obecność bakterii Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Legionella pneumoniae, Bordetella pertussis, grzybów Aspergillus fumigatus, Cryptococcus neoformans oraz 10 gatunków drożdżaków: C. albicans, C. glabrata, C. tropicalis, C. parapsilosis, C. kefyr, C. guilliermondii, C. krusei, C. dubliniensis, C. lusitaniae, Y. lipolytica , które mogą powodować infekcje układu oddechowego

ZALETY BADANIA GENETYCZNEGO

 • pozwala na pewne wykrycie czynnika chorobotwórczego ponieważ badanie genetyczne wykrywa patogen, a nie wytworzone przeciw niemu przeciwciała lub antygeny krążące grzybów
 • umożliwia identyfikację gatunku bakterii i/lub grzybów, które wywołały infekcję i zastosowanie przeciwko nim celowanej terapii
 • badania genetycznego nie dotyczy problem okienka serologicznego tj. czasu od chwili zakażenia do wytworzenia się przeciwciał skierowanych przeciwko danemu drobnoustrojowi. Okres ten może trwać od 4 do 8 tygodni uniemożliwiając w tym czasie identyfikację przyczyny infekcji metodami serologicznymi
 • brak ryzyka wyników fałszywie ujemnych. Takie ryzyko występuje w przypadku testów serologicznych, ponieważ antygeny krążące grzybów w ustroju człowieka występują w małych ilościach i są szybko z niego eliminowane. Ponadto osoby z obniżoną odpornością zwykle nie są w stanie wytworzyć wykrywalnej odpowiedzi serologicznej.
 • brak wyników fałszywie pozytywnych. Wyniki fałszywie dodatnie zdarzają się w przypadku testów serologicznych, ponieważ występowanie przeciwciał nie zawsze związane jest z toczącym się zakażeniem. Przeciwciała mogą pojawiać się np. po szczepieniu lub utrzymywać się w organizmie przez wiele lat po wcześniej przebytej, wyleczonej infekcji.
 • metody biologii molekularnej należą do najbardziej swoistych i czułych, a zarazem szybkich i skutecznych w wykrywaniu bakterii grzybów chorobotwórczych
 • minimalna ilość materiału klinicznego potrzebna do badania