X
URO-GEN Bakterie + Grzyby 16 450.00 
URO-GEN Bakterie 6 310.00 

350.00 

Badanie wykrywa: C. albicans, C. glabrata, C. tropicalis, C. parapsilosis, C. kefyr, C. guilliermondii, C. krusei, C. dubliniensis, C. lusitaniae, Y. lipolytica

Wykonaj to badanie genetyczne, jeśli:

 • cierpisz z powodu częstych nawracających infekcji dróg moczowo-płciowych,  niereagujących na leczenie
 • masz podejrzenie grzybicy skóry, paznokci lub grzybicy ogólnoustrojowej
 • masz obniżoną odporność w związku ze stosowaniem leków immunosupresyjnych, antybiotyków lub chemioterapii

WYNIK OTRZYMASZ ON-LINE

Opis

Diagnozowanie grzybic stanowi problem, ponieważ trudno odróżnić kolonizację (np. naturalnym rezerwuarem grzybów) od zakażenia inwazyjnego (gdy patogen izoluje się z krwi, płynu mózgowo-rdzeniowego lub innych fizjologicznie jałowych miejsc organizmu).

CANDIDA

70% wszystkich zakażeń drożdżakami z rodzaju Candida u ludzi wywołana jest przez Candida albicans, a pozostałe przez C.tropicalis, C.parapsilosis i C.glabrata oraz inne gatunki drożdżaków wykrywane w teście URO-GEN CANDIDA 10.

Candida jest patogenem oportunistycznym tzn. że występuje naturalnie w jamie ustnej, jelitach, pochwie czy na skórze w niewielkich ilościach nie zagrażających zdrowiu. Przy osłabieniu układu odpornościowego może dojść do rozprzestrzenienia się tego drobnoustroju do wnętrza organizmu i wywołania objawów chorobowych kandydozy. Jest to częstym problemem w następujących sytuacjach:

 • długotrwała antybiotykoterapia
 • stosowanie leków immunosupresyjnych
 • zakażenie HIV
 • chemioterapia
 • niewłaściwa dieta (bogata w węglowodany, niedobory witaminowe)

W zależności od lokalizacji zakażenia wywołanego przez Candida można wyróżnić następujące postacie kliniczne kandydozy:

 • skórna: przewlekłe ropne zakażenie skóry i mieszków włosowych, zapalenie okołowargowe skóry, zapalenie w fałdzie pachwinowo-udowym, międzypośladkowym i okołoodbytnicze, owrzodzenia podudzi
 • układu oddechowego: ostre pierwotne zapalenie płuc, wtórne zapalenie płuc, aspiracyjne zapalenie płuc i zapalenie oskrzeli
 • układu moczowego: zapalenie pęcherza, odmiedniczkowe zapalenie nerek, zakażenie grzybicze przeszczepionej nerki
 • przewodu pokarmowego: jamy ustnej, przełyku, żołądka, jelita grubego, grzybicze zapalenie otrzewnej
 • układu kostno-stawowego: zapalenie szpiku i kości, zapalenie mięśni
 • kandydoza oka
 • zapalenie wsierdzia, zwłaszcza u pacjentów ze sztucznymi zastawkami
 • posocznica

TEST NA KANDYDOZĘ

W przypadku podejrzenia zakażenia Candida, badanie może składać się z kilku elementów:

 • preparaty bezpośrednie umożliwiają ocenę morfologiczną grzyba
 • posiew i hodowla mikologiczna pozwalają wykonać dodatkowo ocenę wrażliwości wykrytych grzybów na leki przeciwgrzybicze
 • badanie antygenów krążących grzybów ze względu na dość niską czułość jest testem jedynie pomocniczym przydatnym m.in. w monitorowaniu skuteczności leczenia
 • Candida – test dna odznacza się wysoką czułością i swoistością nawet przy niewielkiej ilości materiału klinicznego do badania

Laboratorium EUROIMMUN DNA stosuje multipleksowy candida test PCR wykrywający w jednym badaniu obecność 10 gatunków grzybów: C. albicans, C. glabrata, C. tropicalis, C. parapsilosis, C. kefyr, C. guilliermondii, C. krusei, C. dubliniensis, C. lusitaniae, Y. lipolytica.

Test na kandydozę online można zamówić bez wychodzenia z domu, jeśli infekcja grzybicza ma charakter miejscowy i próbkę do badania można pobrać samodzielnie w postaci wymazu, np. z miejsc intymnych. Zestaw do pobrania wymazu niezbędny do wykonania candida test DNA dostarczymy na wskazany w zamówieniu adres, a wynik badania otrzymasz online.

W przypadku podejrzenia zakażenia ogólnoustrojowego materiałem do badania jest próbka krwi, która musi zostać pobrana przez diagnostę laboratoryjnego w profesjonalnym punkcie pobrań.

Test na kandydozę cennik