X

PRZYSWAJANIE OKREŚLONYCH WITAMIN

Witaminy w znaczący sposób kształtują nasze zdrowie, samopoczucie, kondycję fizyczną i psychiczną. Zdolność przyswajania poszczególnych witamin spożywanych z żywnością bądź suplementami diety różni się zależnie od uwarunkowań genetycznych. Co druga osoba w populacji polskiej wykazuje obniżone wchłanianie kwasu foliowego, co trzecia osoba słabiej przekształca karoteny do witaminy A, podobna sytuacja dotyczy także witamin B6, B12, C i D.

W pakiecie Witaminy oraz Witaminy i uroda badanych jest 7 markerów genetycznych:

  • 2 markery w genie BCMO1 odpowiedzialnym za przemianę karotenów do witaminy A
  • 1 marker oddziałujący na aktywność transporterów witaminy C
  • 1 marker regulujący szybkość usuwania z organizmu witaminy B6
  • 1 marker w genie MTHFR związany z metabolizmem kwasu foliowego
  • 1 marker oddziałujący na gen FUT2 determinujący wchłanianie witaminy B12 z przewodu pokarmowego
  • 1 marker określający wydajność transportu witaminy D