X
ZAMAWIANIE BADANIA

Jak wygląda proces zamawiania badania?

 1. Zamówienie badania poprzez wypełnienie odpowiednich e-formularzy na stronie sklepu internetowego euroimmun dna.
 2. Opłacenie badania przelewem bankowym.
 3. Wysyłka do zamawiającego zestawu do samodzielnego pobierania wymazu.
 4. Pobranie wymazu zgodnie z wytycznymi załączonej instrukcji.
 5. Zamawiający odsyła wymaz do naszego laboratorium, wraz z niezbędnymi, podpisanymi formularzami: skierowaniem, deklaracją zgody.
 6. Laboratorium euroimmun dna wykonuje badanie genetyczne.
 7. Laboratorium euroimmun dna wysyła wynik pocztą.

Mam już pobrany wymaz lub krew. Jak zlecić badanie?

 1. Zamówienie badania poprzez wypełnienie odpowiednich e-formularzy na stronie sklepu internetowego euroimmun dna.
 2. Opłacenie badania przelewem bankowym.
 3. Zamawiający odsyła wymaz/krew do naszego laboratorium, wraz z niezbędnymi, z podpisanymi formularzami: skierowaniem, deklaracją zgody.
 4. Laboratorium euroimmun dna wykonuje badanie genetyczne.
 5. Laboratorium euroimmun dna wysyła wynik pocztą.

Mam już zestaw do pobierania wymazu zakupiony w aptece/sklepie/punkcie pobrań. Czy mogą ją do was wysłać w celu wykonania badania?

Tak, pod warunkiem że jest to zestaw akceptowany przez laboratorium Euroimmun DNA. Prosimy o kontakt w celu uzyskania szczegółów.

Jak długo będę czekać na wynik?

Rozpoczęcie realizacji zamówienia zaczyna się w momencie zaksięgowania wpłaty na koncie Usługodawcy. Czas realizacji zamówienia wynosi do 8 dni roboczych i oznacza czas niezbędny do skompletowania i wysłania zestawu pobraniowego.
Czas wykonania samego badania liczony jest od momentu przyjęcia próbki do badania w laboratorium EUROIMMUN DNA i wynosi od 10 do 25 dni roboczych w zależności od rodzaju zamówionego badania. Dokładny czas realizacji dostępny jest w cenniku.

Czy mogę zamówić badanie genetyczne dla całej rodziny z korzystając z jednego konta?

Nie. Każdy pacjent musi mieć własne konto w e-sklepie z unikalnymi danymi osobowymi.

Czy mogę się zgłosić na badanie osobiście?

Tak. W celu wykonania badania, można się zgłaszać osobiście do punku pobrań laboratorium EUROIMMUN DNA we Wrocławiu w piątki w godz. 10 – 18.

Czy mogę zamówić badanie genetyczne jeśli mieszkam za granicą?

Tak. Zestawy pobraniowe wysyłamy również zagranicę. Z zagranicy można wysłać do nas pobrany wymaz. Wiąże się to jednak z wyższymi kosztami. Prosimy o kontakt w celu uzyskania szczegółów.

Przy niektórych chorobach jest kilka opcji badań, nie wiem co mam wybrać?

Określenie predyspozycji genetycznej do niektórych chorób wymaga badania kilku genów/mutacji. Im więcej genów/mutacji zostanie zbadanych, tym łatwiej można ocenić predyspozycję genetyczną. Jeśli jest taka możliwość, należy wybierać opcje z największą ilością oznaczanych genów/mutacji.

Mam skierowanie na badania od lekarza. Czy badanie będzie wykonane za darmo?

Nie. Wykonujemy tylko badania odpłatne, nie refundowane przez instytucje państwowe.

W jaki sposób otrzymam wynik?

Wynik zostanie wysłany nierejestrowanym listem priorytetowym.

Czy mogę otrzymać wynik pocztą elektroniczną?

Wynik zawsze jest wysyłany w tylko i wyłącznie w formie papierowej – listownie.

Czy mogę sprawdzić wynik badania on-line?

Na chwilę obecną nie ma takiej możliwości.

Czy badanie genetyczne mogę zlecić u dziecka?

Badania genetyczne można wykonywać bez względu na wiek. Wyjątkiem są badania genetyczne markerów nowotworowych, które można wykonywać tylko u osób pełnoletnich.

Czy jest możliwość wykonania badania ekspresowego?

Na chwilę obecną nie ma takiej możliwości.

Czy mogę uzyskać duplikat wyniku?

Tak. Należy jednak pamiętać, że za duplikat wyniku pobierana jest opłata w wysokości 36,90 PLN brutto.

Gdzie mogę dostać bon rabatowy?

Rabaty w postaci bonów są udzielane pacjentom współpracujących z nami partnerów oraz okazjonalnie na niektórych konferencjach naukowych, spotkaniach edukacyjnych dla pacjentów, itp.

Dlaczego bon rabatowy nie działa?

Bon rabatowy mógł mieć ważność ograniczoną w czasie – być może już wygasł. Niektóre badania są w cenach promocyjnych – w takim przypadku bony rabatowe nie upoważniają do dodatkowego upustu, ponieważ promocje nie sumują się.

ZGODA NA BADANIE

Dlaczego potrzebna jest specjalna zgoda na badanie?

Takie są wymagania prawne w Polsce, dotyczące badań genetycznych.

Z czym wiąże się zgoda na wykonanie badania genetycznego?

Jest to zgoda na izolację DNA z materiału dostarczonego (krew, wymaz), a następnie wykonanie badania genetycznego określającego predyspozycję do danej choroby.

Dlaczego muszę podać numer PESEL?

Numer PESEL stanowi indywidualny numer identyfikacyjny pacjenta dla laboratorium. Jest szczególnie ważny w przypadku otrzymania zleceń na badania od kilku pacjentów o tym samym imieniu i nazwisku, co się zdarza. Ponadto zgodnie z obowiązującymi przepisami laboratorium musi podać nr PESEL pacjenta łącznie z jego innymi danymi identyfikacyjnymi na wyniku badania.

Czy mogę zamówić badanie genetyczne dla dziecka? Kto wówczas ma podpisać zgodę na badanie?

Tak. Jeśli osoba badana nie ma ukończonych 18 lat, zgodę na badanie musi podpisać rodzic lub prawny opiekun dziecka. Nie dotyczy to badań markerów nowotworowych, mogą one być wykonywane wyłącznie u osób pełnoletnich.

Czy badanie genetyczne mogę sobie zlecić sam?

Tak. Nie ma wymogu, aby na badanie kierował lekarz.

Co mam wpisać w rubryce „pieczęć jednostki kierującej” na skierowaniu?

Jeśli badanie zleca lekarz/dietetyk – w tym miejscu powinien przystawić swoją pieczęć.
Jeśli zlecasz badanie prywatnie – pozostaw tę część formularza pustą.

Jak przechowywane są moje dane?

Dane przechowywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Politykę prywatności znajdziesz tutaj.

Czy badanie zostanie wykonane, jeśli nie podpiszę zgody?

Nie. Przed wykonaniem badania należy wyrazić na nie zgodę.

MATERIAŁ DO BADANIA

Co lepiej pobrać? Krew, czy wymaz z policzka?

Przy podejmowaniu decyzji o wyborze rodzaju materiału do badań należy kierować się własną wygodą oraz brać pod uwagę ewentualne przeciwskazania medyczne do pobrania krwi (np. stan po transplantacji, po przeszczepie szpiku, trudności z pobraniem krwi żylnej, małe dziecko).
Przy prawidłowo pobranym wymazie z policzka, ilość materiału genetycznego jest wystarczająca do wykonania badania.

Czy z wymazu z policzka wychodzą takie same wyniki, jak z krwi?

Tak. Jeśli oba rodzaje materiałów do badań pochodzą od jednego pacjenta, uzyskamy z nich taki sam wynik w teście genetycznym. Wynik jest tak samo rzetelny i wiarygodny, niezależnie od tego czy jest wykonany z krwi, czy z wymazu.

Czy można źle pobrać wymaz? Na co zwrócić szczególną uwagę?

Tak. By tego uniknąć, należy ściśle przestrzegać wytycznych umieszczonych w instrukcji. W szczególności, nie wolno jeść, pić, palić, żuć gumy itp. na 2 godziny przed pobraniem. Wewnętrzna część policzka należy pocierać końcem wymazówki przez 15 sekund (z każdego policzka).

Co się stanie jeśli źle pobiorę wymaz i badania nie da się wykonać?

Laboratorium EUROIMMUN DNA skontaktuje się z Tobą i poprosi o ponowne pobranie wymazu.

Czy trzeba pobrać krew do specjalnej probówki?

Tak. Krew do badań genetycznych musi być pobrana do probówki z EDTA.

Gdzie mogę pobrać próbkę krwi?

Próbkę krwi możesz pobrać w dowolnym punkcie pobrań, gdzie oferowana jest taka usługa. W tym w punkcie pobrań EUROIMMUN DNA we Wrocławiu w każdy piątek, w godz. 10 -18.

Czy można pobrać krew z palca?

Na chwilę obecną nie realizujemy badań genetycznych z krwi pobranej z palca.

Czy warunki podczas transportu próbki nie zniszczą materiału genetycznego?

Nie, pod warunkiem że próbka została wysłana zgodnie z instrukcjami dostępnymi tutaj.
Zalecamy wysyłkę próbek w dniach od poniedziałku do czwartku pocztą priorytetową lub kurierem – tak aby dotarły do nas w ciągu jednej doby. Prosimy nie wysyłać próbek w piątki niezależnie od wybranej opcji (poczta/kurier), ponieważ będą one oczekiwać na dostawę przez dwie doby weekendowe w magazynach poczty lub firm kurierskich. Lepiej przechować próbki przez weekend w lodówce i nadać przesyłkę w poniedziałek. Jeśli próbki zostały zabezpieczone i wysłane zgodnie z wytycznymi naszych instrukcji, materiał do badań nie ulegnie zniszczeniu.

WYNIK BADANIA GENETYCZNEGO

Czy badanie genetyczne może „nie wyjść”?

Badanie może „nie wyjść” z powodu braku lub zanieczyszczonego materiału do badań. Dzieje się tak przy nieprawidłowo pobranej próbce np. krew pobrana na heparynę zamiast na EDTA, wymaz z policzka pobrany bezpośrednio po posiłku, spożyciu napoju, wypaleniu papierosa, żuciu gumy itp. W takich przypadkach może być konieczne ponowne pobranie materiału do badania.

Czy wynik badania genetycznego jest wiarygodny?

Tak. Odczynniki i sprzęt stosowane do wykonania badań w laboratorium EUROIMMUN DNA mają certyfikaty wymagane do rutynowej diagnostyki in vitro. Laboratorium EUROIMMUN DNA stosuje wewnętrzne kontrole jakości badań, jak również uczestniczy w międzynarodowych programach zewnętrznej kontroli jakości badań weryfikujących poprawność realizowanych badań.

Czy badanie genetyczne trzeba powtarzać w czasie, np. po leczeniu?

Nie. Badań genetycznych dotyczących genomu człowieka nie trzeba powtarzać, ponieważ materiał genetyczny człowieka nie zmienia się przez całe życie (wyjątek stanowią osoby po transplantacji, transfuzji).
W przypadku badań materiału genetycznego czynników zakaźnych (bakterie, wirusy, grzyby) powtarzanie badań jest uzasadnione.

Czy do badania trzeba być na czczo?

To zależy od materiału, który jest pobierany do badań.
Wymaz z policzka: Co najmniej 2 godziny przed pobraniem nie należy spożywać pokarmów, napojów, rzuć gumy, palić papierosów czy ssać smoczka w przypadku dzieci.
Krew: Nie trzeba być na czczo w przypadku pobrania krwi do badania.

Czy stosowanie specjalnej diety (np. bezglutenowej lub bezlaktozowej) ma wpływ na wynik badania genetycznego?

Nie. Dieta nie wpływa na wyniki badań genetycznych.

Czy mam stosować jakąś dietę przed pobraniem wymazu?

Nie. Należy tylko pamiętać, aby 2 godziny przed pobraniem nie pić, nie jeść, nie palić, nie żuć gumy, nie myć zębów, itd.

Czy spożywane pokarmy i napoje mają wpływ na wynik badania, gdzie materiałem jest wymaz z policzka?

Nie. Należy tylko pamiętać, aby 2 godziny przed pobraniem nie pić, nie jeść, nie palić, nie żuć gumy, nie myć zębów, itd.

Czy wiek i płeć ma wpływ na interpretację wyniku badania genetycznego?

Nie. Wiek i płeć nie wpływa na wynik badania.

Czy rasa i pochodzenie ma wpływ na interpretację wyniku badania genetycznego?

Interpretacja niektórych wyników może być inna w zależności od rasy i pochodzenia. Nasze badania są przygotowane dla populacji europejskiej. Jeśli pochodzisz z innego kraju lub jesteś rasy innej niż kaukaska (biała), skontaktuj się z nami przed wykonaniem badania.

Czy jakiekolwiek leki mają wpływ na wynik badania genetycznego?

Nie. Stosowanie jakichkolwiek leków nie wpływa na wyniki badań genetycznych.

Czy leczenie onkologiczne (np. chemioterapia) ma wpływ na wynik badania genetycznego?

Nie. Leczenie onkologiczne (ani żadne inne) nie wpływa na wyniki badań genetycznych.

Czy transplantacja narządów bądź szpiku może mieć wpływ na wynik badania genetycznego?

Tak. W przeszczepionych narządach znajduje się DNA dawcy, które może zafałszowywać wynik badania genetycznego. U osób po transplantacji wymaganym materiałem do badań jest wymaz z policzka. Prosimy o kontakt w celu uzyskania szczegółów.

W jakich sytuacjach badanie nie zostanie wykonane?

Przy braku opłaty za badanie, przy braku wypełnionych i podpisanych formularzy np. zgody na badanie, przy niekompletnych lub nieprawidłowych danych uniemożliwiających jednoznaczną identyfikację pacjenta.

Czy transfuzja krwi może mieć wpływ na wynik badania genetycznego?

Tak. U osób z niedawno otrzymaną transfuzją może dojść do zafałszowania wyniku. Zaleca się wykonywanie badań genetycznych minimum 3 miesiące od otrzymanej transfuzji. Prosimy o kontakt w celu uzyskania szczegółów.

Czy palenie papierosów ma wpływ na wynik badania, gdzie materiałem jest wymaz z policzka?

Nie. Należy tylko pamiętać, aby 2 godziny przed pobraniem powstrzymać się od palenia papierosów.

Czy oddawanie krwi wpływa na wynik?

Nie.

INTERPRETACJA WYNIKU

Do jakiego lekarza mam się udać z wynikiem badania genetycznego?

Do lekarza specjalisty. W przypadku:

 • CELIAKII I NIETOLERANCJI LAKTOZY – GASTROENTEROLOG
 • ZZSK – REUMATOLOG
 • ŁUSZCZYCA – REUMATOLOG LUB DERMATOLOG
 • ZAKRZEPICA/TROMBOFILIA – KARDIOLOG LUB ANGIOLOG
 • NAWRACAJĄCE PORONIENIA – GINEKOLOG
 • HEMOCHROMATOZA – GASTROENTEROLOG
 • MARKERY NOWOTWOROWE – ONKOLOG LUB GENETYK KLINICZNY

Wynik badania HLA-DQ2/DQ8 jest negatywny, ale pozytywne są podjednostki α i/lub β? Co to znaczy?

Predyspozycja genetyczna do celiakii pojawia się, gdy obecne są:

 1. JEDNOCZEŚNIE PODJEDNOSTKA Α HLA-DQ2.5 ORAZ PODJEDNOSTKA Β HLA-DQ2.2/DQ2.5
 2. JEDNOCZEŚNIE PODJEDNOSTKA Α HLA-DQ8 ORAZ PODJEDNOSTKA Β HLA-DQ8
 3. JEDNOCZEŚNIE PODJEDNOSTKA Α HLA-DQ2.2 ORAZ PODJEDNOSTKA Β HLA-DQ2.2/DQ2.5 (LŻEJSZA POSTAĆ CELIAKII)

Zgodnie z rekomendacjami ESPGHAN (European Society of Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition) z 2012 r. każda inna konfiguracja genetyczna nie predysponuje do celiakii, nawet jeśli obecne są pojedynczo podjednostki α i/lub β. Niemniej jednak tego rodzaju wynik badania powinien ocenić gastroenterolog łącznie z wynikami innych badań laboratoryjnych oraz objawami klinicznymi występującymi u pacjenta.

Co oznacza wynik pozytywny badania? jestem zdrowy, czy chory?

Pozytywny wynik mówi o predyspozycji genetycznej do danej choroby. Oznacza to, że występuje podwyższone ryzyko zachorowania. Każdy wynik badania genetycznego powinien być konsultowany z lekarzem, z uwzględnieniem objawów oraz wyników innych badań. W wielu przypadkach badanie genetyczne pomaga w postawieniu diagnozy. Do podejmowania jakichkolwiek decyzji terapeutycznych uprawniony jest jedynie lekarz.

Jakich informacji dostarcza wynik badania?

Na wyniku znajduje się informacja, czy w DNA pacjenta są (lub nie) geny/allele/mutacje związane z daną chorobą. Ich obecność świadczy o predyspozycji lub braku predyspozycji genetycznej do danej choroby.

Czy mogę skonsultować wynik badania genetycznego z Państwa specjalistą?

Nasi specjaliści są do Twojej dyspozycji. Pamiętaj, że udzielane przez nas odpowiedzi mają charakter wyłącznie informacyjny.
Każdy wynik badania genetycznego powinien być konsultowany z lekarzem. Do podejmowania jakichkolwiek decyzji terapeutycznych uprawniony jest jedynie lekarz.

Oboje moich rodziców choruje/chorowało na daną chorobę. Czy jest pewne, że ja też zachoruję? Czy jest sens wykonywać badanie genetyczne?

Wykonanie badania genetycznego jest w takim przypadku szczególnie zalecane. Rodzice mogli, ale wcale nie musieli przekazać geny odpowiedzialne za chorobę. Badanie genetyczne pozwoli określić predyspozycje do choroby.

W rodzinie nikt nigdy nie chorował na daną chorobę. Po co mam robić badanie genetyczne?

To, że w rodzinie nikt nie chorował nie oznacza, że nie ma obciążenia genetycznego w rodzinie. Po prostu choroba nigdy wcześniej mogła się nie ujawniać.

Wynik badania wygląda inaczej niż „zwykłe” badania laboratoryjne. Co oznaczają poszczególne elementy wyniku?

Wyniki cząstkowe wskazują na poprawność wykonania badania (kontrole) oraz na obecność (lub brak) pojedynczych genów/alleli/mutacji związanych z daną chorobą.

Co oznaczają „dziwne kropki” na wyniku?

Są to sygnały na mikromacierzy DNA odczytywane przez specjalny skaner, które wskazują na obecność lub brak genów/alleli/mutacji związanych z daną chorobą.

INNE

Co stanie się jeśli zmienię dane pacjenta w moim koncie w sklepie internetowym?

W takiej sytuacji zmienione zostaną dane dla wszystkich już złożonych zamówień. Zmiany danych należy dokonywać wyłącznie w celu dokonania poprawek.

Jakimi metodami wykonywane są badania genetyczne?

Euroimmun DNA wykorzystuje m.in. testy EUROArray, oparte na nowatorskiej technologii mikromacierzy. Testy EUROArray są zaprojektowane do oznaczania swoistych alleli, polimorfizmów lub mutacji.