>Laboratorium genetyczne Wrocław

Menu

Cennik

CHOROBY I PREDYSPOZYCJE GENETYCZNE

Badanie genetyczne z krwi oraz badanie genetyczne z wymazu z policzka są dostępne w laboratorium genetycznym EUROIMMUN DNA

Do ceny badania jest doliczany koszt zestawu pobraniowego: 20 zł.

Zamów badanie

Badanie

 

Zakres badania

 

Cena

 

Materiał

 

Realizacja

Celiakia   HLA-DQ2.5,  HLA-DQ8 z oceną homo- / heterozygotyczności   269zł
  krew EDTA lub wymaz z policzka
  10 dni roboczych
Nietolerancja laktozy   analiza polimorfizmów genu LCT
(-13910 oraz -22018)
  260zł   krew EDTA lub wymaz z policzka   10 dni roboczych
Pakiet: celiakia i nietolerancja laktozy   analiza polimorfizmów genu LCT
(-13910 oraz -22018)
i EUROArray HLA-DQ2/DQ8
  450zł   krew EDTA lub wymaz z policzka   10 dni roboczych
Pakiet: nietolerancja laktozy i fruktozy   analiza polimorfizmów -13910 i -22018 genu LCT oraz analiza mutacji A149P, A174D, N334D i del4E4 genu ALDOB   310zł   krew EDTA lub wymaz z policzka   20 dni roboczych
ZZSK Spondyloartropatie
  EUROArray HLA-B27   230zł   krew EDTA lub wymaz z policzka
  10 dni roboczych
Łuszczyca
Łuszczycowe zapalenie stawów
  EUROArray HLA-Cw6   230zł   krew EDTA lub wymaz z policzka   10 dni roboczych
Zakrzepica, Trombofilia, Poronienia, Zaburzenie metabolizmu kwasu foliowego, Niepłodność   FV - mutacja Leiden w genie czynnika V   160zł   krew EDTA lub wymaz z policzka   10 dni roboczych
  FII - mutacja 20210 G>A w genie czynnika II   160zł   krew EDTA lub wymaz z policzka   10 dni roboczych
  FV i FII w pakiecie   200zł   krew EDTA lub wymaz z policzka   10 dni roboczych
  MTHFR - analiza polimorfizmów C677T oraz A1298C   160zł   krew EDTA lub wymaz z policzka   10 dni roboczych
  pakiet: FV, FII, MTHFR (C677T oraz A1298C)   270zł   krew EDTA lub wymaz z policzka   10 dni roboczych
  pakiet: FV, FII, MTHFR (C677T, A1298C), PAI-1, R2 czynnika V (u nosicieli mutacji Leiden)   400zł   krew EDTA lub wymaz z policzka   14 dni roboczych
  ANXA5: badanie haplotypu genu aneksyny A5   270zł   krew EDTA lub wymaz z policzka   20 dni roboczych
  pakiet: ANXA5 dla przyszłych rodziców   480zł   krew EDTA lub wymaz z policzka   20 dni roboczych
Badanie przyczyn poronień   Analiza nieprawidłowo przebiegającego procesu rozdziału chromosomów 13,15,16,18,21,22,X,Y podczas podziału komórki (aneuploidia)   900 zł   krew EDTA matki, świeży
materiał z poronienia
  25 dni roboczych
Ustalenie płci płodu   XY ustalenie płci płodu testem PCR   340 zł   krew EDTA matki,
świeży materiał z poronienia: kosmówka, fragmenty tkanek płodu
  14 dni roboczych
Kariotyp   kariotyp   500 zł   krew heparyna   25 dni roboczych
Hemochromatoza wrodzona   4 mutacje w genie HFE (H63D/C282Y/S65C/E168X)   300 zł   krew EDTA lub wymaz z policzka   10 dni roboczych
  2 mutacje w genie HFE (H63D/C282Y)   230 zł   krew EDTA lub wymaz z policzka   10 dni roboczych
Zespół Gilberta   analiza liczby powtórzeń (TA)n w promotorze genu UGT1A1   250 zł   krew EDTA lub wymaz z policzka   15 dni roboczych
Choroba Alzheimera   Choroba Alzheimera badanie polimorfizmu genu ApoE (ɛ2, ɛ3 i ɛ4)   250 zł   krew EDTA lub wymaz z policzka   15 dni roboczych

 

MARKERY NOWOTWOROWE

Badanie

 

Zakres badania

 

Cena

 

Materiał

 

Realizacja

Rak piersi i jajnika

  analiza 5 mutacji w genie BRCA1   280zł   krew EDTA
lub wymaz z policzka
  20 dni roboczych
  analiza mutacji w genie BRCA2   220zł   krew EDTA
lub wymaz z policzka
  20 dni roboczych
  pakiet podstawowy: 5 mutacji BRCA1 i mutacja BRCA2   360zł   krew EDTA
lub wymaz z policzka
  20 dni roboczych
  pakiet badań: 10 mutacji w 3 genach: BRCA1, PALB2, CHEK2   750zł   krew EDTA
lub wymaz z policzka
  20 dni roboczych
  pakiet badań: 21 mutacji w 9 genach: BRCA1, BRCA2, PALB2, CHEK2, PHB, NBS1, NOD, CDKN2A, CYP1B1   1400zł   krew EDTA
lub wymaz z policzka
  20 dni roboczych
Rak szyjki macicy   genotypowanie 30 typów HPV
  260 zł  

wymaz z szyjki macicy, pochwy, ujścia cewki moczowej

  12 dni roboczych
Czerniak   CDKN2A (p16) mutacja c.442G>A (p.Ala148Thr) p.A148T
  300 zł  

krew EDTA lub wymaz z policzka

  15 dni roboczych
  BRAF mutacja V600E [c.1799T>A]
  450 zł  

fragment zmian skórnych po wycięciu, bloczek parafinowy

  15 dni roboczych

 

INFEKCJE DRÓG ODDECHOWYCH

Badanie

 

Zakres badania

 

Cena

 

Materiał

 

Realizacja

 
Pakiety badań infekcje dróg oddechowych (PNEUMO)
PNEUMO Bakterie 4
  Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Legionella pneumoniae, Bordetella pertussis   310zł   wymaz z gardła, plwocina, popłuczyny oskrzelowe, wymaz z worka spojówkowego
  15 dni roboczych
PNEUMO Bakterie i Grzyby 16
  Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Legionella pneumoniae, Bordetella pertussis. Aspergillus fumigatus, Cryptococcus neoformans ,oraz 10 gatunków Candida: C. albicans, C. glabrata, C. tropicalis, C. parapsilosis, C. kefyr, C. guilliermondii, C. krusei, C. dubliniensis, C. lusitaniae, Y. lipolytica   450zł   wymaz z gardła, plwocina, popłuczyny oskrzelowe,
wymaz z worka spojówkowego
  15 dni roboczych

 

INFEKCJE DRÓG MOCZOWO-PŁCIOWYCH

Badanie

 

Zakres badania

 

Cena

 

Materiał

 

Realizacja

HPV 30   genotypowanie 30 typów HPV
  260 zł  

Kobiety: wymaz z szyjki macicy, pochwy, ujścia cewki moczowej

Mężczyźni: wymaz z ujścia cewki moczowej, rowka zażołędnego

  12 dni roboczych
Pakiet intymny STI   11 patogenów z grupy STI: C. trachomatis, N. gonorrhoeae, HSV1, HSV-2, H. ducreyi, M. genitalium, M. hominis, T. pallidum, T. vaginalis, U. parvum, U. urealyticum
  370zł  

Kobiety: wymaz z szyjki macicy, pochwy, ujścia cewki moczowej

Mężczyźni: wymaz z ujścia cewki moczowej, rowka zażołędnego

  12 dni roboczych
Pakiety badań dróg moczowo-płciowych (URO-GEN)
URO-GEN GBS   paciorkowce grupy B: Streptococcus agalactiae   150zł  

Kobiety: wymaz z przedsionka pochwy, wymaz z okolic odbytu, inne

Mężczyźni: -

  15 dni roboczych
URO-GEN Bakterie 3A
  C. trachomatis, U. urealyticum, N. gonorrhoeae   180zł  

Kobiety: wymaz z szyjki macicy, pochwy, ujścia cewki moczowej

Mężczyźni: wymaz z ujścia cewki moczowej, rowka zażołędnego

  15 dni roboczych
URO-GEN Bakterie 3B   M. genitalium, M. hominis, U. urealyticum   180zł  

Kobiety: wymaz z szyjki macicy, pochwy, ujścia cewki moczowej

Mężczyźni: wymaz z ujścia cewki moczowej, rowka zażołędnego

  15 dni roboczych
URO-GEN Candida 10
  Genotypowanie 10 gatunków Candida: C. albicans, C. glabrata, C. tropicalis, C. parapsilosis, C. kefyr, C. guilliermondii, C. krusei, C. dubliniensis, C. lusitaniae, Y. lipolytica   180zł  

Kobiety: krew EDTA, surowica, wymaz z szyjki macicy, pochwy, ujścia cewki moczowej, miejsca chorobowo zmienionego

Mężczyźni: Krew EDTA, surowica, wymaz z ujścia cewki moczowej, miejsca chorobowo zmienionego

  15 dni roboczych
URO-GEN Bakterie 6   C. trachomatis, U. urealyticum, U.parvum, N. gonorrhoeae M. genitalium, M. hominis   270zł  

Kobiety: wymaz z szyjki macicy, pochwy, ujścia cewki moczowej

Mężczyźni: wymaz z ujścia cewki moczowej, rowka zażołędnego

  15 dni roboczych
URO-GEN BAKTERIE + GRZYBY 16
  C. trachomatis, U. urealyticum, U. parvum, N. gonorrhoeae, M. genitalium, M. hominis oraz 10 gatunków Candida: C. albicans, C. glabrata, C. tropicalis, C. parapsilosis, C. kefyr, C. guilliermondii, C. krusei, C. dubliniensis, C. lusitaniae, Y. lipolytica   390zł  

Kobiety: wymaz z szyjki macicy, pochwy, ujścia cewki moczowej

Mężczyźni: wymaz z ujścia cewki moczowej, rowka zażołędnego
  15 dni roboczych
URO-GEN MAX 41
  HPV 30, HSV1/2 H. ducreyi, T. pallidum, T. vaginalis, Ch. trachomatis, U. urealyticum, U. parvum, N. gonorrhoeae, M. genitalium, M. hominis   500zł  

Kobiety: wymaz z szyjki macicy, pochwy, ujścia cewki moczowej

Mężczyźni: wymaz z ujścia cewki moczowej, rowka zażołędnego
  12 dni roboczych

 

GRZYBICA

Badanie

 

Zakres badania

 

Cena

 

Materiał

 

Realizacja

Diagnostyka grzybicy   50 dermatofitów, 3 drożdżaki i 3 grzyby pleśniowe
  400 zł  

zeskrobiny skórne, opiłki paznokci, włosy, hodowle pochodzące z pracowni mykologicznych

  10 dni roboczych
CANDIDA 10   Genotypowanie 10 gatunków Candida: C. albicans, C. glabrata, C. tropicalis, C. parapsilosis, C. kefyr, C. guilliermondii, C. krusei, C. dubliniensis, C. lusitaniae, Y. lipolytica
  180zł  

krew EDTA, surowica, wymaz z szyjki macicy, pochwy, ujścia cewki moczowej, miejsca chorobowo zmienionego

  15 dni roboczych

 

DIETETYKA

Badanie

 

Zakres badania

 

Cena

 

Materiał

 

Realizacja

Celiakia   HLA-DQ2.2, HLA-DQ2.5, HLA-DQ8 z oceną homo- / heterozygotyczności   269zł   krew EDTA lub wymaz z policzka
  10 dni roboczych
Nietolerancja laktozy   analiza polimorfizmów genu LCT (-13910 oraz 22018)   260zł   krew EDTA lub wymaz z policzka
  10 dni roboczych
Pakiet: celiakia i nietolerancja laktozy   HLA-DQ2/DQ8 i analiza polimorfizmów genu LCT (-13910 oraz -22018)   450zł   krew EDTA lub wymaz z policzka
  10 dni roboczych
Pakiet: nietolerancja laktozy i fruktozy   analiza polimorfizmu -13910 w genie LCT oraz analiza kodonów 149, 174 i 334 w genie ALDOB   310zł   krew EDTA lub wymaz z policzka
  20 dni roboczych
Metabolizm Kofeiny   badanie genotypu CYP1A2   220zł   wymaz z policzka
  25 dni roboczych
Nadwaga i otyłość - pakiet podstawowy   badanie 2 markerów w genie FTO i 1 markera w genie MC4R   455zł   wymaz z policzka
  25 dni roboczych
Nadwaga i otyłość - pakiet rozszerzony   badanie 5 markerów w genach FTO, MC4R, TCF7L2 i MTNR1B   750zł   wymaz z policzka
  25 dni roboczych
Pakiet podstawowy
dla sportowców
  badanie genu ACTN3   220zł   wymaz z policzka   25 dni roboczych
Pakiet rozszerzony
dla sportowców
  badanie 3 markerów
w genach ACTN3, PPAR alfa, PPARGC1A
  499zł   wymaz z policzka   25 dni roboczych
Pakiet:
Witaminy
  badanie 7 markerów genetycznych warunkujących zdolność przyswajania wybranych witamin   900zł   wymaz z policzka   25 dni roboczych
Metabolizm folianów   MTHFR - analiza polimorfizmów C677T oraz A1298C   160zł   krew EDTA lub wymaz z policzka   10 dni roboczych
Ryzyko alergii   badanie 1 markera w genie FCER1A   220zł   wymaz z policzka   25 dni roboczych
Odporność   badanie 1 markera w genie FUT2   220zł   wymaz z policzka   25 dni roboczych
Stres   badanie 5 genów: COMT, 5-HTTLPR, BDNF, FKBP5 i OXTR   670zł   wymaz z policzka   25 dni roboczych

 

EUROIMMUN DNA

Strona Euroimmundna.pl wykorzystuje cookies. Korzystając z tej strony internetowej, dajesz zgodę na używane plików cookie. Aby uzyskać więcej informacji odwiedź naszą politykę prywatności.

Akceptuję pliki cookie dla tej strony >