X

420.00 

Badanie wykrywa: gen ApoE (ɛ2, ɛ3 i ɛ4)

Wykonaj to badanie genetyczne, jeśli:

  • masz objawy demencji, m.in. problemy z pamięcią, obniżenie sprawności intelektualnej, zmiany zachowania
  • chcesz sprawdzić, czy zaburzenia pamięci i zachowania wiążą się z chorobą Alzheimera, czy z otępieniem innego rodzaju
  • zależy Ci na ocenie predyspozycji do choroby Alzheimera
  • jesteś w grupie ryzyka wczesnej choroby sercowo-naczyniowej
  • masz podejrzenie hiperlipoproteinemii.

WYNIK OTRZYMASZ ON-LINE

Opis

Choroba Alzheimera (AD) jest jednym z najczęstszych schorzeń neuropsychiatrycznych o charakterze otępienia. Jej częstość wśród osób w wieku 65–69 lat wynosi 1 na 100 przypadków i podwaja się z każdym kolejnym 5-letnim okresem. Większość chorych (60–85%) cierpi na sporadyczną postać AD z wieloczynnikowym typem dziedziczenia, w którym kluczową rolę odgrywa polimorfizm genu apolipoproteiny E (ApoE).

Apolipoproteina E, występująca w ośrodkowym układzie nerwowym, odpowiada za metabolizm cholesterolu i trójglicerydów. Jej prawidłowe działanie jest strategiczne dla przeciwdziałania miażdżycy. Białko to może występować w 3 różnych formach: ApoE2, ApoE3 i ApoE4. Powstanie poszczególnych wariantów zależy od posiadanego polimorfizmu genu ApoE: ɛ2, ɛ3 i ɛ4.

EUROIMMUN DNA oferuje badanie polimorfizmu genu ApoE (ɛ2, ɛ3 i ɛ4) odpowiedzialnego za predyspozycje genetyczne do rozwoju choroby Alzheimera i miażdżycy. Wynik badania może być pomocny przy rozpoznaniu choroby we wczesnej fazie, co zapewni choremu właściwą opiekę, w tym odpowiednio wczesne włączenie leków opóźniających zmiany neurodegeneracyjne czy łagodzących zaburzenia zachowania.

Badanie genetyczne ApoE jest jednym z wielu elementów diagnostyki choroby Alzheimera, prowadzonej przez specjalistyczne zespoły złożone z neurologów, psychiatrów i psychologów.

Wykonaj to badanie genetyczne, jeśli:

  • masz objawy demencji, m.in. problemy z pamięcią, obniżenie sprawności intelektualnej, zmiany zachowania
  • chcesz sprawdzić, czy zaburzenia pamięci i zachowania wiążą się z chorobą Alzheimera, czy z otępieniem innego rodzaju
  • zależy Ci na ocenie predyspozycji do choroby Alzheimera
  • jesteś w grupie ryzyka wczesnej choroby sercowo-naczyniowej
  • masz podejrzenie hiperlipoproteinemii.