X

450.00 

Ustalenie płci płodu po poronieniu jest potrzebne do:

 • sporządzenia karty martwego urodzenia w szpitalu
 • rejestracji dziecka w urzędzie stanu cywilnego.

Jeżeli uzyskasz akt urodzenia dziecka, masz prawo do:

 • pochówku i zasiłku pogrzebowego
 • starania się o skrócony urlop macierzyński
 • odszkodowania z ewentualnej dodatkowej polisy ubezpieczeniowej.

Jeśli zależy Ci na skorzystaniu z wymienionych wyżej praw po poronieniu, zleć badanie ustalenia płci płodu.

Opis

 

Materiałem do badań jest świeży materiał z poronienia: kosmówka, fragmenty tkanek płodu pobrany i zabezpieczony w szpitalu przez wykwalifikowany personel medyczny.

 

Ustalenie płci płodu po poronieniu jest potrzebne do:

 • sporządzenia karty martwego urodzenia w szpitalu
 • rejestracji dziecka w urzędzie stanu cywilnego.

 

Jeżeli uzyskasz akt urodzenia dziecka, masz prawo do:

 • pochówku i zasiłku pogrzebowego
 • starania się o skrócony urlop macierzyński
 • odszkodowania z ewentualnej dodatkowej polisy ubezpieczeniowej.

 

Jeśli zależy Ci na skorzystaniu z wymienionych wyżej praw po poronieniu, zleć badanie ustalenia płci płodu.

WYKONAJ BADANIE WE WROCŁAWIU

Za pomocą testu PCR można ustalić płeć płodu po poronieniu, nawet jeśli miało miejsce na wczesnym etapie ciąży (6.–8. tydzień).

 

MATERIAŁ DO BADAŃ

Do badania genetycznego celem ustalenia płci płodu najlepiej przekazać fragmenty tkanek z poronienia zabezpieczone w soli fizjologicznej i umieszczone w sterylnej probówce lub sterylnym pojemniku.

Preferowane fragmenty tkanek do badania to:

 • kosmówka
 • kawałek pępowiny
 • przypępowinowe elementy łożyska.

UWAGA: nie możemy przyjąć do badania całego płodu. Prosimy, by personel szpitala wyodrębnił jedynie wymienione fragmenty tkanek płodu do badania genetycznego.

Do badania możemy przyjąć bloczek parafinowy, który jest dostępny zwykle w szpitalu po badaniach histopatologicznych (po 2–3 tygodniach od poronienia).

UWAGA: cena wykonania badania z bloczka parafinowego jest o 100 zł wyższa w porównaniu z ceną badania ze świeżego materiału z poronienia.

 

TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE

Próbkę do badania razem z wypełnionym formularzem zlecenia należy dostarczyć do naszego laboratorium najszybciej, jak to możliwe. Gdy nie jest możliwe dostarczenie materiału w dniu jego pobrania i zabezpieczenia, należy próbkę przechować w lodówce.

Wynik badania otrzymasz online do 14 dni roboczych.

ADRES I DOJAZD

 

LABORATORIUM GENETYCZNE EUROIMMUN DNA

ul. Widna 2a, 50-543 Wrocław

tel. 511 710 286, fax 71 373 00 11

e-mail: diagnostyka@euroimmun.pl

NIP: PL8992364659, REGON: 932230081-00023