X

310.00 

CELIAKIA – BADANIE GENETYCZNE WYKONAJ, JEŚLI:

  • należysz do grupy ryzyka
  • zdecydowałeś się na dietę bezglutenową bez wcześniejszych badań laboratoryjnych w celiakii (wyniki badań serologicznych oraz biopsja jelita mogą być fałszywie negatywne)
  • uzyskałeś niejasne lub sprzeczne wyniki badań serologicznych i histopatologicznych (część wyników jest dodatnia a część ujemna)
  • jesteś krewnym osoby chorej na celiakię – w celu oceny Twojej predyspozycji do choroby
  • cierpisz na inne schorzenia powiązane z celiakią takie, jak choroba Duhringa, cukrzyca typu I, zespół Downa, niepłodność (u ok. 20% kobiet z niepłodnością lub ze skłonnością do poronień przyczyną zaburzeń może jest celiakia)

WYNIK OTRZYMASZ ON-LINE

Opis

Test genetyczny na nietolerancję glutenu

Ujemny wynik badania HLA-DQ2/DQ8 pozwala wykluczyć rozpoznanie celiakii z prawdopodobieństwem ponad 99%. Test genetyczny na nietolerancję glutenu ma wysoką wartość negatywnie predykcyjną, tzn. wynik ujemny wyklucza chorobę, natomiast wynik dodatni wskazuje na predyspozycję do zachorowania zachorowania i pozwala szacować takie ryzyko. Znaczenie kliniczne posiada jedynie wykrycie kompletnej cząsteczki antygenu, to znaczy występowanie podjednostki α i β antygenu DQ2/DQ8. Na poziomie genetycznym oznacza to jednoczesne zidentyfikowanie obu wariantów genetycznych kodujących podjednostki α i β.
Test genetyczny na nietolerancję glutenu, stosowany w laboratorium EUROIMMUN DNA, oparty jest na technice mikromacierzy. Umożliwia ona szczegółową analizę kilku różnych alleli kodujących podjednostki DQ2/DQ8 w jednym badaniu. Dodatkowo wskazuje, czy wykryte warianty genetyczne występują w układzie homozygotycznym (2 takie same kopie genu) lub heterozygotycznym (1 kopia genu), co ma istotne znaczenie dla dokładnego szacowania ryzyka zachorowania.

Test genetyczny na nietolerancję glutenu – cena

Zlecając test genetyczny na nietolerancję glutenu w EUROIMMUN DNA, masz w cenie badania gwarancję najszerszej analizy HLA-DQ2/DQ8 aktualnie dostępnej na rynku diagnostycznym.

Test genetyczny na nietolerancję glutenu cennik