X
FV/FII mutacje w genach czynnika V i II 230.00 
kobieta z zakrzepicą
Pakiet: FV, FII, MTHFR (C677T, A1298C), PAI-1, R2 czynnika V 550.00 

310.00 

Wykonaj to badanie na zakrzepicę, jeśli:

  • występują u Ciebie objawy choroby zakrzepowo-zatorowej
  • masz obciążenie rodzinne
  • wystąpiły u Ciebie w przeszłości epizody zakrzepowe
  • masz planowany zabieg chirurgiczny związany z koniecznością długotrwałego unieruchomienia
  • cierpisz z powodu nawracających poronień lub urodzenia martwego płodu
  • stosujesz lub planujesz rozpocząć przyjmowanie antykoncepcji hormonalnej
  • stosujesz lub planujesz rozpocząć przyjmowanie hormonalnej terapii zastępczej
  • masz małopłytkowość
  • cierpisz na chorobę nowotworową
  • jesteś osobą, która długo i dużo podróżuje

WYNIK OTRZYMASZ ON-LINE

Opis

Pakiet ten stanowi panel badań mających na celu określenie predyspozycji genetycznej do nadkrzepliwości i zakrzepicy.

Mutacja Leiden w czynniku V polega na zastąpieniu argininy glutaminą w pozycji 506 łańcucha aminokwasowego. Czynnik V krzepnięcia, posiadający taką zmianę, nazywaną mutacją Leiden, staje się oporny na degradację przez białko C w chwili aktywacji przez trombinę. Konsekwencją tego jest zaburzenie równowagi procesów krzepnięcia i zwiększenie ryzyka powstania zmian zakrzepowo-zatorowych w organizmie. Mutacja Leiden dziedziczy się autosomalnie dominująco i jest najczęstszą przyczyną trombofilii wrodzonej. Obecność mutacji Leiden w jednej kopii genu czynnika V zwiększa ryzyko zakrzepicy nawet 6-krotnie. Gdy w obu jego kopiach stwierdza się mutację Leiden, ryzyko zakrzepicy rośnie aż 40-krotnie.

Mutacja 20210 G>A w genie czynnika II (protrombiny) jest czynnikiem ryzyka stanu nadkrzepliwości krwi i żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. Protrombina to nieaktywna forma trombiny, enzymu o kluczowej roli dla kaskady krzepnięcia. Odpowiada za przemianę fibrynogenu do fibryny. Mutacja punktowa w pozycji 20210 genu protrombiny polega na zamianie guaniny na adeninę. Konsekwencją tego jest zwiększenie poziomu protrombiny w osoczu. Nosiciele tej mutacji są narażeni na 3-krotnie większe ryzyko powstania zakrzepicy żylnej. Jeśli mutacja w genie protrombiny występuje łącznie z mutacją Leiden w genie czynnika V, powoduje to dalsze podwyższenie tego ryzyka.

Gen MTHFR koduje enzym (reduktazę metylenotetrahydrofolinową) odpowiedzialny za przekształcenie homocysteiny w metioninę. Badanie obejmuje analizę dwóch polimorfizmów: 677 C>T oraz 1298 A>C, genu MTHFR. Obecność tych polimorfizmów może być powiązana z podwyższonym poziomem homocysteiny we krwi, ze względu na obniżenie aktywności i stabilności enzymu MTHFR. Wysoki poziom homocysteiny stanowi istotny czynnik rozwoju chorób układu krążenia, a u kobiet ciężarnych może być przyczyną poronień oraz wad rozwojowych płodu.

Za nadkrzepliwość odpowiada kilka mutacji genetycznych w różnych genach. Z tego względu zaleca się wykonanie badania FV, FII i MTHFR w pakiecie łącznie z analizą polimorfizmów genu PAI-1 i allelu R2 w czynniku V.