X

ZASTOSOWANIE MIKROMACIERZY EUROIMMUN

Pandemia COVID-19 znacząco wpłynęła na rozwój diagnostyki opartej o metody biologii molekularnej. Poznajemy możliwości związane nie tylko z identyfikacją patogenów, ale także z diagnostyką predyspozycji genetycznych do występowania wielu schorzeń. Badania PCR ze względu na swoją dokładność wchodzą do wytycznych, zaleceń i stanowią przyszłość medycyny spersonalizowanej.

Dlatego wiele laboratoriów rozważa wprowadzenie lub już wprowadziło testy PCR do swojego portfolio badań. Mamy świadomość, że nie są one tak często i masowo zlecane jak inne badania, więc laboratoria mogą wybrać najbardziej korzystny dla siebie sposób współpracy – podwykonawstwo lub samodzielne wykonywanie testów PCR (w jednym z dwóch wariantów: zakup odczynników i urządzeń lub zakup odczynników i dzierżawa urządzeń).

EUROIMMUN DNA jest laboratorium genetycznym – podwykonawcą badań PCR dla ponad 100 ośrodków w Polsce. W swoim portfolio mamy najczęściej zlecane badania PCR zarówno z zakresu mikrobiologii, jak i genetyki człowieka.

DOWIEDZ SIĘ, JAKIE BADANIA SĄ DOSTĘPNE W OFERCIE EUROIMMUN DNA

 

MIKROMACIERZE W TWOIM LABORATORIUM

Średnie i duże lub niewielkie, ale wyspecjalizowane laboratoria są zainteresowane wykorzystaniem mikromacierzy i zakupem odczynników. Wyposażone laboratorium, w którym były wykonywane testy PCR, np. w kierunku infekcji SARS-CoV-2, potrzebuje bardzo niewiele, aby wprowadzić technologię mikromacierzy. Reakcja PCR jest wykonywana najczęściej na termocyklerze, który laboratorium już posiada, a następnie amplifikowany materiał jest hybrydyzowany na płytce mikromacierzowej i odczytywany w skanerze EUROArray. Wszystkie potrzebne urządzenia i odczynniki można wydzierżawić lub zakupić w EUROIMMUN.

 

Koszty testów mikromacierzowych są podobne do RT-PCR, natomiast dzięki zastosowanej technologii hybrydyzacji i odczytu mamy znacznie więcej punktów podlegających automatycznej analizie. Pozwala to ująć w badaniu więcej informacji, a także sprawdzić poprawność poszczególnych etapów testu. Za wprowadzeniem mikromacierzy do laboratorium przemawiają zatem: dokładność oznaczenia oraz pewność diagnosty co do właściwie przeprowadzonego badania.

Zgodnie z najnowszym stanem wiedzy medycznej w określaniu całego szeregu predyspozycji genetycznych powinniśmy wziąć pod uwagę wiele punktów końcowych. Dopiero szczegółowa analiza ich układu da wiarygodny wynik. Mikromacierze EUROIMMUN umożliwiają automatyczne wykonywanie analiz, a diagnosta otrzymuje jednoznaczny wynik z gotowym komentarzem w oparciu o dane literaturowe. Na przykład badanie układu HLA-DQ2/DQ8 w diagnostyce predyspozycji do celiakii wymaga określenia poszczególnych podjednostek, a także ich układu homo- lub heterozygotycznego. Takie możliwości daje właśnie zastosowanie mikromacierzy. Innym przykładem może być określenie HLA-B27 w diagnostyce reumatologicznej. Dzięki możliwości wykrycia zarówno egzonu 2, jak i 3 test zabezpiecza przed wydaniem fałszywie dodatniego wyniku (egzon 2 zawiera allele niezwiązane z zesztywniającym zapaleniu stawów kręgosłupa). Nad prawidłowością sond i ich zgodnością z aktualnymi danymi literaturowymi czuwa zespół R&D EUROIMMUN.

 

METODA DIRECT – BEZPOŚREDNIA IZOLACJA Z KRWI

Wraz z rozwojem wiedzy wprowadzane są wymagane aktualizacje i ulepszenia. Jednym z nich jest procedura „direct” dla wszystkich testów z zakresu genetyki człowieka dająca możliwość szybkiej izolacji DNA bezpośrednio z próbki krwi. Czas potrzebny na wykonanie takiej izolacji skrócony jest, w zależności od liczby próbek, do ok. 15 minut! Z metodą „direct” etap izolacji wykonuje się jako pierwszy w ciągłym procesie od uzyskania próbki do uzyskania wyniku. Dla porównania: uzyskanie izolatu z krwi metodami tradycyjnymi było procesem oddzielnym i czasochłonnym – często kilkugodzinnym.

MIKROMACIERZE W MIKROBIOLOGII

Znacznie większa liczba punktów końcowych podlegających analizie mikromacierzowej w porównaniu do RT-PCR daje szerokie możliwości zastosowania testów w mikrobiologii. Wyobraźmy sobie dokładność, jaką daje test HPV genotypujący 30 podtypów, detekcja 56 dermatofitów albo test oznaczający 11 patogenów przenoszonych drogą płciową. Lekarze i pacjenci są zainteresowani takimi badaniami, gdyż są dokładne i korzystne cenowo.

 

MY CIĘ WYSZKOLIMY!

Laboratorium EUROIMMUN DNA we Wrocławiu prowadzi szkolenia dla diagnostów laboratoryjnych z zakresu badań wykonywanych metodą mikromacierzy. Jesteśmy otwarci na projekty badawcze i współpracę międzylaboratoryjną. Na życzenie zainteresowanych placówek pomożemy wyliczyć opłacalność wdrożenia mikromacierzy i zaproponujemy optymalny sposób współpracy. Przygotowaliśmy także bezpłatne materiały informacyjne o najpopularniejszych badaniach – ulotki i plakaty, które można zamawiać wraz z odczynnikami. Wszystkie testy mikromacierzowe podlegają certyfikacji IVDR oraz kontrolom zewnętrznym.

Mikromacierze EUROIMMUN są dostępne w całej Europie i większości państw świata. Cieszą się coraz większym zainteresowaniem także w Polsce. Ilość instalacji urządzeń do mikromacierzy w ostatnich lata pokazuje, że rodzime laboratoria przekonały się do wykonywania badań metodami biologii molekularnej i oferowania ich swoim pacjentom.

 

ZAPASZAM DO WSPÓŁPRACY

 

mgr inż. Wojciech Wróblewski
EUROIMMUN Polska
e-mail: w.wroblewski@euroimmun.pl
tel. kom. 786 166 299

 

Piśmiennictwo:

https://euroimmun.pl/microarray

https://euroimmun.pl/blog/o-blogu/

https://euroimmun.pl/blog/nowoczesna-diagnostyka-laboratoryjna-w-kontekscie-zzsk/