X
Diagnostyka HPV

Nowości w diagnostyce HPV

Wirusa HPV kojarzymy przede wszystkim z rakiem szyjki macicy – częstym nowotworem złośliwym występującym u kobiet, podczas gdy wirus ten może okazać się niebezpieczny także dla mężczyzn. Może on predysponować do wystąpienia m.in. raka prącia, odbytu, jamy ustnej, gardła czy krtani. Ze względu na to, że zakażenia wirusem HPV mają często bezobjawowy przebieg, zarówno kobiety, jak i mężczyźni powinni poddawać się systematycznym badaniom skriningowym celem wykrycia ewentualnej infekcji.

TEST PIERWSZEGO RZUTU – DIAGNOSTYKA GENETYCZNA HPV

Test genetyczny EUROArray HPV umożliwia wykrycie 30 typów wirusa i ich zróżnicowanie na te niskoonkogenne i wysokoonkogenne. Typy wysokoonkogenne skorelowane są z wysokim ryzykiem rozwoju nowotworów złośliwych szyjki macicy, pochwy, penisa, odbytu oraz jamy ustnej, krtani, oka i spojówki. Do tej grupy zalicza się głównie typy 16 i 18, które znacząco zwiększają ryzyko rozwoju raka szyjki macicy. Jest ono tym wyższe, im dłużej utrzymuje się infekcja HPV. Niebezpieczeństwo jest wysokie także wtedy, gdy dochodzi do zakażeń kilkoma typami wysokoonkogennymi.

Wskazanie do diagnostyki genetycznej HPV

W przypadku żeńskich nowotworów płciowych zaleca się wykonanie tego badania w szczególności u kobiet z niejednoznacznym wynikiem badania cytologicznego. Ponadto badaniu HPV powinny poddać się wszystkie kobiety po 30. roku życia, zwłaszcza te zmagające się ze stanami zapalnymi pochwy o podłożu wirusowym lub bakteryjnym, a także osoby z nowo powstałymi, nietypowymi zmianami skórnymi w okolicy narządów płciowych. Badaniem powinny być objęte również osoby podejmujące liczne kontakty seksualne z różnymi partnerami/partnerkami.

Najskuteczniejszym postępowaniem diagnostycznym jest tzw. cotesting, czyli test połączony, polegający na wykonaniu zarówno badania cytologicznego o wysokiej swoistości, jak i badania genetycznego HPV, które cechuje wysoka czułość.

Badanie genetyczne w kierunku infekcji HPV wykonasz w profesjonalnym laboratorium genetycznym EUROIMMUN DNA: https://www.euroimmundna.pl/hpv/.

Wykonaj badanie genetyczne w kierunku zakażenia HPV

ROLA EPIGENETYKI W DIAGNOSTYCE HPV  

Epigenetyka to dziedzina nauki, zajmująca się badaniem zmian ekspresji genów, które nie mają związku ze zmianą sekwencji nukleotydów w DNA. Dzięki zmianom epigenetycznym określone geny mogą być odpowiednio aktywowane lub wyciszane, co przekłada się na ich zróżnicowaną ekspresję. Mechanizmy epigenetyczne są procesami odwracalnymi. Czynniki środowiskowe, tj. niezdrowa dieta, mała aktywność fizyczna, palenie tytoniu, mogą zakłócać te mechanizmy, np. poprzez wyłączanie genów koniecznych dla spełnienia prawidłowej roli komórki.

Jednym z podstawowych mechanizmów epigenetycznych jest metylacja DNA. Dochodzi wówczas do przyłączenia grupy metylowej -CH3 do cząsteczki DNA i w efekcie powstaje zmetylowane DNA. Metylacja DNA jest procesem korzystnym dla zdrowej komórki i niezbędnym do jej prawidłowego funkcjonowania, m.in. w spełnianiu funkcji regulatorowej dla genomu. Jednakże procesy metylacji występują również w komórkach zmienionych chorobowo, prowadząc np. do zablokowania promotorów genów supresorowych, odpowiedzialnych m.in. za stabilność genetyczną komórki.

NOWOŚCI W DIAGNOSTYCE RAKA SZYJKI MACICY

Test GynTect firmy Oncgnostics to nowość na rynku, jeszcze niedostępna w polskich laboratoriach diagnostycznych.

Test ten wykrywa metylację DNA w ludzkim genomie w regionach specyficznych dla kancerogenezy. Dzięki temu, że do zmian w metylacji DNA dochodzi w początkowych etapach kancerogenezy, proces ten może być pomocny we wczesnym wykryciu choroby. To z kolei daje większe szanse na wyleczenie. Za pomocą testu GynTect można zidentyfikować 6 markerów epigenetycznych: ASTN1, DLX1, ITGA4, RXFP3, SOX17, ZNF671.

Test przeznaczony jest dla kobiet HPV-pozytywnych. Ma na celu wykrycie zmian, które mogą prowadzić do wystąpienia nowotworu. Zaleca się go także kobietom z wątpliwym wynikiem cytologii.

PODSUMOWANIE

  1. W przypadku wykrycia wysokoonkogennych typów HPV wskazane jest zachowanie wzmożonej czujności onkologicznej, czyli odbywanie regularnych wizyt u ginekologa i wykonywanie cytologii.
  2. Główne typy wysokoonkogenne, czyli typ 16 i 18, są mocno skorelowane z zachorowaniem na raka szyjki macicy – odpowiadają za 70% przypadków zachorowań.
  3. Zakażenia wirusem HPV w znacznej większości przebiegają bezobjawowo. W części przypadków infekcje te ustępują samoistnie.
  4. Innowacyjny test GynTect stanowi kolejny etap diagnostyki, po badaniu genetycznym HPV w kierunku raka szyjki macicy. Pozwala on wychwycić infekcje HPV progresujące do wystąpienia nowotworu złośliwego.

 

Piśmiennictwo:

  1. https://gyntect.com/en/information-for-patients/
  2. https://euroimmun.pl/blog/niezawodna-i-szybka-diagnostyka-raka-szyjki-macicy/
  3. https://www.zwrotnikraka.pl/dodatni-wynik-testu-na-hpv/