X
BRCA2 250.00 

350.00 

Badanie wykrywa: 5 mutacji (C61G, 4153delA, 5382insC, 3819del5, 185delAG) w genie BRCA1

Wykonaj to badanie genetyczne na raka, jeśli:

  • w Twojej rodzinie wśród kobiet są przypadki raka piersi lub/i jajnika
  • wśród Twoich najbliższych krewnych stwierdzono obecność mutacji genu BRCA1,
  • zdiagnozowano u Ciebie raka piersi lub jajnika w młodym wieku, by sprawdzić, czy jest dziedziczną postacią i czy Twoich krewnych trzeba objąć diagnostyką

WYNIK OTRZYMASZ ON-LINE

Opis

Badanie BRCA:

  • pozwala wykryć predyspozycję genetyczną do raka piersi i jajnika
  • informuje o tym, czy jesteś w grupie ryzyka zachorowania na raka piersi i jajnika
  • w połączeniu z rodzinną historią medyczną pozwala oszacować indywidualne ryzyko choroby nowotworowej i program prewencyjny obniżający ryzyko zachorowania
  • jeśli chorujesz na raka piersi lub jajnika, badanie potwierdzi, z jakim markerem genetycznym wiąże się Twoja choroba, i będzie podstawą do objęcia badaniami genetycznymi Twoich najbliższych krewnych

W Polsce jako predyspozycję genetyczną do raka piersi i jajnika najczęściej bada się 5 mutacji (C61G, 4153delA, 5382insC, 3819del5, 185delAG) w genie BRCA1. Są to mutacje rekomendowane przez PTOK (Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej). Mutacje te dziedziczą się w sposób autosomalny dominujący. Ryzyko zachorowania nosicielek mutacji w BRCA1 na raka piersi wynosi do 80% a raka jajnika do 40% w skali życia. Wykrycie mutacji w genie BRCA1 stanowi wskazanie do poddawania się regularnym badaniom kontrolnym.

Badanie BRCA cennik