X
Mutacja A148T w genie CDKN2A 350.00 

550.00 

BADANIE WYKRYWA: mutację V600E w genie BRAF

Opis

Materiał do badań nie jest pobierany w naszym laboratorium. Przyjmujemy materiał pobrany przez chirurga/dermatologa lub innego lekarza specjalistę (fragment zmian skórnych po wycięciu, bloczek parafinowy). W przypadku bloczka parafinowego prosimy dołączyć barwiony preparat histopatologiczny oraz kopię wyników opisu patomorfologa. Prosimy o wysyłkę zabezpieczonego materiału kurierem.