X
Show
Per Page
Rak prostatyBadanie 11 mutacji w nowotworach prostaty 860.00 

BADANIE: Badanie podstawowe predyspozycji do nowotworu prostaty (11 mutacji w 3 genach): HOXB13, BRCA1, CHEK2

Wykonaj to badanie genetyczne, jeśli:

  • w Twojej rodzinie wystąpiły przypadki raka prostaty
  • wśród Twoich najbliższych krewnych stwierdzono mutację w genach HOXB13, BRCA1, CHEK2
  • zdiagnozowano u Ciebie raka prostaty i chcesz sprawdzić, czy jest on dziedziczną postacią i czy Twoich krewnych trzeba objąć diagnostyką
Rak prostatyBadanie NGS w nowotworach prostaty 3,370.00 

BADANIE: Analiza genów BRCA1, BRCA2, CHEK2, HOXB13, NBN, TP53 metodą sekwencjonowania nowej generacji (NGS)

Wykonaj to badanie genetyczne, jeśli:

  • wśród Twoich najbliższych krewnych stwierdzono obecność rzadkiej mutacji w genach BRCA1, BRCA2, CHEK2, HOXB13, NBN lub TP53
  • zdiagnozowano u Ciebie raka prostaty i chcesz sprawdzić, czy jest on dziedziczną postacią i czy Twoich krewnych trzeba objąć diagnostyką
  • chcesz wykonać analizę całych genów BRCA1, BRCA2, CHEK2, HOXB13, NBN, TP53 (nie tylko wybranych mutacji) nowoczesną metodą NGS