X
Show
Per Page
Rak jelita grubegoBadanie 9 mutacji w nowotworach jelita grubego 820.00 

BADANIE: Badanie predyspozycji do nowotworu jelita grubego – bez historii rodzinnej (9 mutacji w 5 genach): MUTYH, CHEK2, NOD2, p16, NTHL1

Wykonaj to badanie genetyczne, jeśli:

 • w Twojej rodzinie wystąpiły przypadki raka jelita grubego
 • wśród Twoich najbliższych krewnych stwierdzono mutację w genach MUTYH, CHEK2, NOD2, p16, NTHL1
 • zdiagnozowano u Ciebie raka jelita grubego i chcesz sprawdzić, czy jest on dziedziczną postacią i czy Twoich krewnych trzeba objąć diagnostyką
Rak jelita grubegoBadanie NGS w nowotworach jelita grubego 2,450.00 

BADANIE: Analiza genów APC, MLH1, MSH2, MSH6, STK11, SMAD4, BMPR1A, MUTYH, EPCAM, PTEN, PMS2 metodą sekwencjonowania nowej generacji (NGS)

Wykonaj to badanie genetyczne, jeśli:

 • wśród Twoich najbliższych krewnych stwierdzono obecność mutacji w genach APC, MLH1, MSH2, MSH6, STK11, SMAD4, BMPR1A, MUTYH, EPCAM, PTEN, PMS2
 • zdiagnozowano u Ciebie raka jelita grubego i chcesz sprawdzić, czy jest on dziedziczną postacią i czy Twoich krewnych trzeba objąć diagnostyką
 • chcesz wykonać analizę całych genów APC, MLH1, MSH2, MSH6, STK11, SMAD4, BMPR1A, MUTYH, EPCAM, PTEN, PMS2 (nie tylko wybranych mutacji) nowoczesną metodą NGS
Rak jelita grubegoBadanie w podejrzeniu polipowatości jelita grubego 490.00 

BADANIE: Podstawowe badanie predyspozycji do polipowatości jelita grubego (FAP): 3 mutacje w egzonie 15 genu APC

Wykonaj to badanie genetyczne, jeśli:

 • w Twojej rodzinie wystąpiły przypadki FAP
 • wśród Twoich najbliższych krewnych stwierdzono raka jelita grubego
 • zdiagnozowano u Ciebie polipowatość jelita grubego (FAP) i chcesz sprawdzić, czy jest on dziedziczną postacią i czy Twoich krewnych trzeba objąć diagnostyką
Rak jelita grubegoBadanie w podejrzeniu Zespołu Lyncha 850.00 

BADANIE: Podstawowe badanie predyspozycji do nowotworu jelita grubego w podejrzeniu zespołu Lyncha: główne mutacje w genach MLH1, MLH2 i MSH6

Wykonaj to badanie genetyczne, jeśli:

 • masz podejrzenie zespołu Lyncha i chcesz sprawdzić, czy masz predyspozycję do nowotworu jelita grubego
 • wśród Twoich najbliższych krewnych występuje nowotwór jelita grubego niezwiązany z polipowatością
 • zdiagnozowano u Ciebie zespół Lyncha i chcesz zbadać swoich krewnych