X
Show
Per Page
Rak trzustki i jelita grubegoBadanie NGS w nowotworach trzustki i jelita grubego 3,365.00 

Badanie genów w nowotworach trzustki i jelita grubego: APC, ATM, BMPR1A, BRCA1, BRCA2, CDKN2A, EPCAM, FANCC, MEN1, MLH1, MSH2, MSH6, NF1, PALB2, PMS2, SMAD4, STK11, TP53, TSC1, TSC2, VHL metodą sekwencjonowania nowej generacji (NGS)

Wykonaj to badanie genetyczne, jeśli:

  • wśród Twoich najbliższych krewnych stwierdzono obecność mutacji w genach APC, ATM, BMPR1A, BRCA1, BRCA2, CDKN2A, EPCAM, FANCC, MEN1, MLH1, MSH2, MSH6, NF1, PALB2, PMS2, SMAD4, STK11, TP53, TSC1, TSC2, VHL
  • zdiagnozowano u Ciebie raka trzustki chcesz sprawdzić, czy jest on dziedziczną postacią i czy Twoich krewnych trzeba objąć diagnostyką
  • chcesz wykonać analizę całych genów APC, ATM, BMPR1A, BRCA1, BRCA2, CDKN2A, EPCAM, FANCC, MEN1, MLH1, MSH2, MSH6, NF1, PALB2, PMS2, SMAD4,STK11, TP53, TSC1, TSC2, VHL (nie tylko wybranych mutacji) nowoczesną metodą NGS